Computas og finske Techila Technologies skal sette fart på europeiske forskningsmiljøer

Gjennom en eksklusiv rammeavtale leverer Computas Googles skyplattform til forsknings- og utdanningsmiljøer i 9 europeiske land. Nå har de fått med seg High Performance Computing ekspertene Techila Technologies på laget, og vil kunne hjelpe forskere med å ta i bruk, forenkle og effektivisere arbeidet sitt i skyen.

Mange forskningsprosjekter krever tilgang til kraftige superdatamaskiner, for eksempel til tunge beregninger, simuleringer, lagring eller større dataanalyser innenfor blant annet bærekraft, kunstig intelligens, biologi, fysikk eller nanoteknologi. Dersom man ikke får tildelt ressurser til denne typen arbeid fra nasjonal e-infrastruktur, er alternativene å gjøre det on-prem eller i allmenn sky.

– Skyen har tilnærmet uendelig lagringskapasitet, beregningskraft og skaleringsmuligheter. Dette er  nødvendig for moderne behandling av store mengder data som gjerne kreves i forskningsarbeid. Med teknologien til Techila Technologies, kan hele HPC-jobben flyttes til skyen, slik at man kan sette i gang forskningsprosjekter og få resultatene langt raskere, sier administrerende direktør i Computas, Trond Eilertsen.

 

Komplementerer hverandre

Techila Technologies sine tjenester er tilgjengelig på Google Marketplace. Gjennom samarbeidsorganisasjonen for de nasjonale forskningsnettene i Europa (Géant) er det dermed enkelt for forsknings- og utdanningsmiljøer som benytter Google skyplattform, til å benytte seg av Techila Technologies HPC-tjenester samlet og sømløst. Techila Technologies ser med ydmykhet og stolthet frem til samarbeidet med Computas, som innehar rammeavtalen på Google Cloud via Géant til 9 europeiske land.

– Kombinasjonen av Computas sine tjenester med Google Cloud og vår teknologi gjør at forskere og utdanningsinstitusjoner raskt kan implementere passende datakapasitet og unngå komplekse anskaffelsesprosesser. Dette vil kunne bidra til å akselerere vitenskapelige gjennombrudd, sier grunnlegger og administrerende direktør i Techila Technologies, Rainer Wehkamp.

 

Teknologi med mening

Computas sin direktør, Trond Eilertsen, følger sin finske samarbeidspartner i viktigheten av det de nå kan tilrettelegge for europeiske forsknings- og utdanningsmiljøer.

– Vi vet jo at teknologi kan være løsningen på mange utfordringer, men dette er en ren katalysator for noe av den viktigste forskningen på europeisk jord. Det vil komme svært mange mennesker til gode, avslutter han.