En av de første offentlige aktørene på allmenn sky

Gjennom sitt arbeid gjør Brønnøysundregistrene hverdagen enklere for etater og norsk næring. Med hjelp fra Computas tar de nå sitt første steg ut i allmenn tilgjengelig sky (public cloud) ved å flytte Felles datakatalog til Google Cloud Platform. Det øker den interne effektiviseringen enormt, og sparer BRREG seg for ca. 1350 timer per år. Timer som nå er frigjort til verdiskapende utvikling fremfor infrastruktur og driftsarbeid.

Brønnøysundregistrene (BRREG) ønsket en mer effektiv forvaltningsorganisasjon og større erfaring med skyteknologi innenfor et avgrenset område. I 2017 besluttet toppledelsen at Felles datakatalog (FDK) var en god kandidat da den ikke inneholder sensitive data. FDK er et register som sørger for at innbyggere, næringsliv og offentlig sektor kun trenger å melde opplysninger en gang – et forenklingsregister med åpne data som skal deles.

Under Nokios 2019, ble felles datakatalog kåret til vinneren av innovasjonsprisen Fyrlyktprisen. Dette er en pris som skal fremme utveksling av erfaringer og kunnskaper om IKT i forvaltningen og synliggjøre og støtte innovativ bruk av IKT i offentlig sektor. Her kan du lese mer. 

“Lift and improve”

Prosessen med å flytte FDK ut i skyen bestod av to oppgaver; å etablere løsningen og deretter effektivisere den. Suksessfaktorene for dette prosjektet var tillit, samarbeid og samlokalisering. Når Computas og BRREG satte seg sammen, gikk prosessen i å avdekke og løse utfordringene svært raskt.

– I dette tilfelle ble det gjort en «lift and improve». Vi konvertere løsning og konfigurasjon fra tidligere plattform over til Google Cloud sin plattform. I den forbindelse ble det gjort justeringer for å tilpasse FDK til mulighetene som finnes i skyplattformen, sier Hans Karim Tellum-Djarraya, kundeansvarlig hos Computas.

I tillegg til selve overgangen til Googles skyplattform, bistod Computas bidrag i å gjøre utviklingsprosessen mer strømlinjeformet og gi de ansatte hos BRREG kunnskapen de trengte for videre drift og utvikling. Dette var den viktigste faktoren for å utnytte skyplattformen optimalt. For å få til dette var Computas sin fagkompetanse helt nødvendig.

Løsningen er robust, skalerbar, moderne og framoverlent, og den er levert av en solid leverandør

Stig B. Dørmænen, Seniorrådgiver i BRREG.

Ikke låst til én skyleverandør

BRREG har nå fått på plass både plattformen og kunnskapen som lar dem legge ut nye data direkte i skyen, samt drifte og utvikle løsningen selv. I tillegg har Computas sørget for at BRREG kan være sky-agnostiske, ved å basere løsningen på open source-teknologien Kubernetes som støttes av alle de store, allmenne skyplattformene.

– Det var viktig for oss å ikke låse oss til en skyløsning. Vi er i dag sikre på at vi kan flytte over til en annen plattform uten altfor store endringer dersom rammebetingelsene skulle endre seg betydelig, fortsetter Dørmænen.

Skyen en naturlig retning å gå

Som en aktiv aktør innenfor løsninger og tjenester som skal forenkle og fornye den offentlige sektoren, var det naturlig at BRREG ønsker mer erfaring innenfor skybaserte løsninger og bestemte seg for å ta steget ut i allmenn sky (public cloud).

– I de løsningene vi har vært med på å utvikle har vi gjort grundige risikovurderinger. Løsningene har gitt et vellykket resultat og en erfaring som vi tar med oss videre i arbeidet vi gjør, sier Lars Peder Brekk, direktør for BRREG.

Har oppnådd alle mål

Ved å flytte over til en ny utvikling- og driftsplattform fikk BRREG muligheten til å gjøre vesentlige forbedringer i måtene de utvikler, tester og setter løsninger i produksjon. Effektiviseringen har totalt spart de ansatte for ca. 1350 timer per år. De har nå fått bedre innsikt, kontroll og betraktelig kortere vei fra utvikling til produksjon, noe som gjør at de produserer mye raskere enn tidligere. Dette har igjen ført til bedre trivsel blant de ansatte.
– Computas’ sin brede kompetanse på skyteknologi, og Google Cloud spesielt, har gjort at vi har oppnådd alle målene vi hadde. De har lært oss godt å kjenne, noe som er viktig for en gjensidig tillit i prosessen, avslutter Dørmænen.

Teknologi vi brukte

  • Google Kubernetes
  • Engine Google
  • Compute Engine
  • Google Container Registry
  • Google Storage
  • Google Cloud Load Balancer
  • Google Cloud Identity
  • Stackdriver Monitoring
  • Stackdriver Alerts Jenkins

Vil du vite mer?

Kontakt oss gjerne på e-post for en uforpliktende prat.

Hans Karim Tellum-Djarraya