Hva er DevOps? 

Tannhjul

DevOps (Development and Operations) er en helhetlig tilnærming til effektiv arbeidsmetode som handler om å effektivisere arbeidsflyten på tvers av utvikling og driftsavdelinger i virksomheten. Dette fører med seg mange forretningsmessige fordeler og kan bidra til store konkurransefortrinn. Computas har flere erfarne eksperter innen DevOps-området som kan bistå din virksomhet med å optimalisere interne prosesser. 

DevOps legger til rette for et smidig og integrert samarbeid mellom utviklere (dev) og driftsteam (ops), slik at de kan jobbe mer effektivt og hensiktsmessig. Automatiserte prosesser og verktøy sikrer kvaliteten på arbeidet, og organisasjonskultur spiller derfor en viktig rolle. DevOps åpner for informasjonsdeling og forståelse på tvers av utviklings- og driftsavdeling og deres arbeidsoppgaver. DevOps fremmer en læringskultur hvor det er rom for prøving og feiling, og de ansatte har en sentral plass i dette. Raskere og kontinuerlig deling av informasjon mellom team fører til kvalitetssikring, og bedre kommunikasjon og relasjoner internt.

Hvordan jobber vi med DevOps?

Et viktig verktøy for å lykkes med DevOps er såkalte containerplattformer. En stor fordel ved slike verktøy er at den teknologiske plattformen er den samme gjennom hele verdikjeden, altså jobber utvikling, test og drift på samme plattform og med samme oppsett – noe som sparer mye tid og øker kvaliteten da det blir færre overraskelser når ting settes ut i produksjon.

En sentral del av tilnærmingen handler også om å sikre at funksjonaliteten hos brukerne er optimal. Her er automatiserte akseptansetester et viktig element. Disse testene sikrer at det ikke oppstår feil i tidligere funksjonalitet når man gjør endringer eller legger til en ny funksjonalitet.

Overvåking av produksjonsmiljøet og innsamling av logger er også viktig, og ved hjelp av SRE (Site Reliability Engineering) kan man følge med på hvordan brukerne opplever tjenestene, samt få varsler når det oppstår eventuelle problemer som må fikses.

Andre begreper som bør nevnes når vi snakker om DevOps er Mikrotjenester og Meldingsbasert kommunikasjon. Mikrotjenester er et økosystem av små tjenester som utfører hver sin oppgave og som sammen gir en helhetlig og fungerende brukeropplevelse på tvers av enheter og systemer. Mikrotjenester legger til rette for en enklere og smidigere prosess for utvikling, videreutvikling og feilretting da hver tjeneste kan endres og fikses isolert, dersom det oppstår feil. Meldingsbasert kommunikasjon handler om at når det skjer en endring eller en hendelse, sendes det ut en melding til tjenesten som trenger denne informasjonen. Slik kan man hurtig reagere på hendelsene etter hvert som de skjer, noe som fører til dataflyt og forbedret brukeropplevelse. 

Hvorfor velge DevOps og Computas?

Forbedring av produktivitet og samarbeid kan ha en betydelig påvirkning på virksomhetens bunnlinje og bistå forretningen med å nå sine overordnede mål. DevOps som metode skaper smidighet i arbeidsflyten og forkorter utviklingstiden til et IT-produkt. En tettere samhandling mellom utvikler- og driftsteam gjør at de ansatte får et delt ansvar til arbeidsoppgavene og en felles tilnærming. Dette gjør det mulig å skape bedre produkter og tjenester mer effektivt, som igjen fører til raskere kundebehandling og mer tilfredse kunder.

Mer effektivitet og produktivitet betyr også at man kan tilpasse seg endringer i markedet og innovere fortere. Et viktig konkurransefortrinn er nettopp muligheten til å opprettholde et stabilt og pålitelig system, samtidig som man reduserer tiden det tar å fikse eventuelle feil. Kontinuerlig integrasjon og leveranse sikrer kvaliteten på oppdateringer ved produkter og tjenester.

DevOps bidrar også til at det er enklere å ivareta sikkerheten. En felles plattform som går på tvers av avdelingene gir et oversiktlig system hvor sikkerheten kan opprettes på en felles måte, i tillegg legger DevOps til rette for en Zero Trust-modell. Dette er en moderne tilnærming til cybersikkerhet som går ut på at man ikke stoler på noen, verken internt eller eksternt. I tillegg til å sikre hele systemet (en tradisjonell skallsikkerhet), innebærer Zero Trust at det kreves en verifisering av hver person eller enhet som ønsker tilgang. I tillegg gis det kun tilgang til én ressurs om gangen. Dette sikrer at ved et eventuelt angrep får angriperen bare tilgang til denne ene ressursen

Trenger din bedrift hjelp med å optimalisere interne prosesser og forbedre brukeropplevelsene? Da kan Computas bidra med utvikling og implementering.


Portrettbilde av Marita Vangstein

Vil du vite mer?

Kontakt oss gjerne på e-post for en uforpliktende prat.

Marita Vangstein