Agile og lean

Computas har lang erfaring med å la smidig tankesett og verdier være styrende for utviklings- og leveransearbeid innen softwareutvikling. Hvis du og din bedrift ønsker å sikre at dere utvikler riktige produkter og tjenester på den mest effektive måten, kan vi bistå med opplæring, coaching og innføring i både tankesettet, metodikk og bruk av støttende verktøy.

Agile eller Smidig er en filosofi som er fundamentert på å levere verdi tidlig og ofte. Dette betyr at du deler opp utviklingen av et produkt eller en tjeneste i korte tidsintervaller der noe nyttig leveres til reelle brukere. På denne måten kan du realisere verdi kontinuerlig, få tilbakemeldinger på det du leverer underveis og justere kursen.

Programvare som er i bruk blir aldri “ferdig” – kunder og interne ansatte forventer oppdateringer og forbedret funksjonalitet. Smidig tar utgangspunkt i at du skal kunne bearbeide tjenestetilbudet underveis, få kontinuerlig tilbakemelding på det som leveres, og ha rom for endring og forbedring med lavere risiko og kostnad.

Kanban og Scrum

Agile er et tankesett med tilhørende verdier, prinsipper, prosesser og verktøy. Uten riktig tankesett faller ofte forsøk på å innføre nye prosesser og verktøy tilbake til gamle vaner. En innføring av smidig må derfor starte med å skape innsikt i mål og motivasjon for endring. Deretter kan nye prosesser og verktøy introduseres. Ofte brukte metodikker er Kanban eller Scrum. Computas kan veilede i begge, og hjelper deg og ditt team å vurdere hva som egner seg best i deres arbeidssituasjon.

Flyteffektivitet og ressurseffektivitet

For å forstå flyteffektivitet, er det verdt å sette seg inn i motsetningen ressurseffektivitet. Ressurseffektivitet handler om at ressursene som produserer tjenester eller produkter må utnyttes kontinuerlig, slik at ingen ressurser går til spille på grunn av dødtid. Dette kan skape lengre ventetid og kø hos forbrukeren av tjenesten, og dermed en redusert opplevd kvalitet i tilbudet til den enkelte kunden. Ressurseffektivitet handler heller ikke nødvendigvis om hva brukeren faktisk behøver, men om hva leverandøren evner å tilby. Tilbudet tar da ikke lenger utgangspunkt i målgruppens ønsker, men heller en virksomhets mulighet til å produsere eller tilby tjenester.

Lean handler om å tenke nytt om om tjenestetilbudet sitt og fokusere på hva som gagner brukeren/kunden. For å sikre effektiv flyt må man begynne med å forstå hvordan verdi skapes, f.eks. gjennom en verdikjede-mapping og deretter tenke nytt rundt hvordan ressursene kan struktureres så de er tilgjengelige når de trengs.

Hva skiller agile og lean fra hverandre?

Ved første øyekast kan agile og lean ligne hverandre, og det er ikke nødvendigvis helt klart hvorfor vi snakker om dem som to forskjellige filosofier.

Forskjellene ligger først og fremst i at metodene stammer fra ulike former for tjenesteutvikling og -levering. Agile handler om å optimalisere og forbedre en utviklingsprosess – typisk softwareutvikling, mens lean tradisjonelt kommer fra virksomheter som ønsker å optimalisere en produksjonsprosess. Begge er i dag tilpasset anvendelse innen produktutvikling.

Computas kan heve kompetansen i din virksomhet

Agile og lean kan løfte ulike tjeneste- og produkttilbud, og heve kvaliteten på virksomheters arbeid med digitale tjenester og programvare. De gjør arbeidsprosesser og organisering av virksomheter mer effektivt.

For å ta i bruk agile og lean er det nødvendig med god oppfølging og veiledning fra fagpersoner. Computas har lang erfaring med ledelse og rådgiving innen bruk av agile- og lean-metoder. Våre konsulenter kan følge opp og veilede underveis i innføring av prinsipper og arbeidsmetoder, legge opp til smart verktøystøtte og sørge for at dere får ønskede resultater av den nye organiseringen.


Portrettbilde av Ellen

Vil du vite mer?

Ta kontakt for en uforpliktende prat

Ellen Mowinckel Daleng