Kvinne ser på en dataskjerm

Human Security Layer

De fleste av oss forbinder cybersikkerhet med systemer, men 90% av alle vellykkede angrep skyldes menneskelig feil. Bedrifter bør derfor i større grad fokusere på menneskene og den digitale sikkerhetskulturen når de skal beskytte virksomheten mot angrep. 


90%
av vellykkede angrep starter hos de ansatte
– IBM, 2022


3%
av IT-budsjettet benyttes til sikring av de ansatte
– Verizone, 2022

Med over 30 års erfaring med digitalisering av norske virksomheter har Computas fagkunnskapen som trengs for å ta gode sikkerhetsvalg og vet hva som kreves for at bruksmønsteret hos de ansatte skal endres. Vi kan bistå med en rekke tjenester som hjelper dine ansatte å unngå feil.

Visste du at…

… utviklingen de siste årene peker på at antall hendelser knyttet til cyberangrep og datainnbrudd har hatt en årlig økning på 125% hvert år, uavhengig bransje og geografi. Kilde: Accenture Security 2021

… i 2021 var det gjennomsnittlig 458 antall cyberangrep hver dag mot norske bedrifter, i forskjellige former der de ansatte er en attraktiv inngangskanal. Kilde: Digi.no 2021

… 90% av vellykket hacking og datainnbrudd pekes tilbake på de ansatte, grunnet mangel på kunnskap og kompetanse på angrep som formerer seg hver dag. Med andre ord, hadde ikke menneskelige feil vært en faktor, ville vi kunne redusere antall angrep med 80%. Kilde: IBM Cyber security Intelligence Index Report 2019

Computas ønsker i tillegg til å sikre nettverk, endepunkter og enheter, å sette fokus på bedriftens ansatte. Ved å innføre engasjerende og effektiv sikkerhetstrening (SAT) og ML-basert teknologi, vil det utvikle en inkluderende sikkerhetskultur som gjør at de ansatte blir en del av løsningen på sikkerhetsutfordringene.