E-postsikkerhet

Visste du at 90% av alle datainnbrudd starter på e-post? Hovedårsaken til disse truslene er menneskelige feil. For å forhindre dagens avanserte trusler må sikkerhetskontrollen ha muligheten til å analysere kontinuerlig, tilpasse seg automatisk og utvikle seg basert på en forståelse av normal og unormal menneskelig atferd. Computas tilnærming til e-postsikkerhet forebygger menneskelige feil ved kompetanseheving og ML-basert systemstøtte.

Topp 5 nøkkelord i emne-felt på phishing e-poster. Foto: Tessian

E-post er en åpen inngangsdør til din organisasjons sensitive data og den mest brukte kanalen for målrettede phishing-angrep og sosial engineering. Ansatte bryter regler, gjør feil og gir fra seg informasjon som gjør at de lett kan bli hacket. For å redusere sikkerhetstruslene på e-post må sikkerhetskontrollene forholde seg og forstå menneskelig atferd.

Dagens gateways og sikkerhetssystemer for e-post er som oftest basert på regelbaserte metoder for trusseldeteksjon og dermed ikke i stand til å forhindre sikkerhetstrusler forårsaket av mennesker. Hackere utvikler kontinuerlig sine metoder og teknologier samtidig som e-postsystemene er dynamiske og menneskelig atferd er inkonsekvent og uforutsigbar. I praksis betyr det at regelbaserte systemer er utdaterte så snart de er opprettet og signaturbaserte tilnærminger er fullstendig ineffektive.