Tren dine ansatte i cybersikkerhet

Økende trusler utenfra krever en systematisk tilnærming til menneskelig risikostyring. Erfaring viser at når hackerne lykkes med et cyberangrep er det i 90% av tilfellene på grunn av manglende bevisstgjøring og kompetanse blant de ansatte. Et avgjørende ledd innenfor cybersikkerhet er derfor å jobbe med kontinuerlig kompetansebygging blant dine ansatte.

Gjennom en serie med spissede aktiviteter vil de ansattes atferd og bruksmønster endres til å matche din virksomhets sikkerhetspolicy.