Password Manager

Passordhåndtering er en sentral problemstilling i arbeidet med digital sikkerhet. Gjenbruk, svake passord og datainnbrudd utgjør en stor risiko. Stadig flere virksomheter tar derfor i bruk password manager blant sine ansatte. 

De fleste virksomheter har policier knyttet til både passordstyrke og at den ansatte ikke kan gjenbruke passord flere steder. Utfordringen med dette er at ansatte ikke klarer å huske alle passordene sine. Konsekvensen er derfor ofte at policyen ignoreres eller at ansatte skriver ned passordene i regneark og lignende, noe som utgjør en sikkerhetsrisiko for bedriften. Løsningen på dette problemet er å benytte en password manager. 

En password manager er som en digital bankboks – en trygg plass å lagre alle de unike passordene, slik at man ikke trenger å huske de. Den kan også hjelpe deg med å lage nye og sikre passord. De beste løsningene tilbyr også egne versjoner for virksomheter.