Dataanalyse og innsikt

Tilgang til stadig større mengder data – både de dataene man har selv, men også data som tilgjengeliggjøres av andre, men liten utnyttelse av disse til beslutningsstøtte – og enda mindre til automatisering av beslutninger og prosesser. Dette er virkeligheten for mange virksomheter i både offentlig og privat sektor. Dataene lagres i forskjellige systemer og formater, og er derfor lite tilgjengelig på tvers av disse siloene. Tradisjonelle datavarehus er heller ikke designet for å håndtere dagens eksplosive datavekst, kjøre avansert analyse eller skalere raskt og kostnadseffektivt. Men veien frem til en mer datadrevet virksomhet trenger ikke innebære enorme IT-prosjekter, være veldig lang eller kostbar.

Kom i gang med Computas Data Discovery Workshop

Computas tilbyr en Data Discovery Workshop – en halv eller en hel dag. Her går vi gjennom virksomhetens tilgjengelige data og arkitekturen dataene befinner seg i. I etterkant mottar dere en rapport som gir anbefalinger for hvilke grep virksomheten kan ta for å bli mer datadrevet – på kort og lang sikt.

Person skriver på pc
Ansatte som snakker sammen rundt et bord

Computas sin erfaring

Computas har gjennom bruk av kunstig intelligens og ekspertsystemer, over 30 års erfaring med å gjøre virksomheter i både offentlig og privat sektor mer datadrevne. De siste årene har skyteknologi som Microsoft Azure og Google Cloud vært en akselerator på dette området, og vi har bygget oss kompetanse og erfaring på disse plattformene.

Portrettbilde av Victoria

Vil du vite mer?

Kontakt oss gjerne på e-post for en uforpliktende prat.

Victoria Beichmann