Dataanalyse og innsikt

Tilgang til stadig større mengder data – både de dataene man har selv, men også data som tilgjengeliggjøres av andre, men liten utnyttelse av disse til beslutningsstøtte – og enda mindre til automatisering av beslutninger og prosesser. Dette er virkeligheten for mange virksomheter i både offentlig og privat sektor. Dataene lagres i forskjellige systemer og formater, og er derfor lite tilgjengelig på tvers av disse siloene. Tradisjonelle datavarehus er heller ikke designet for å håndtere dagens eksplosive datavekst, kjøre avansert analyse eller skalere raskt og kostnadseffektivt. Men veien frem til en mer datadrevet virksomhet trenger ikke innebære enorme IT-prosjekter, være veldig lang eller kostbar.

Datavarehus i skyen – veien er ikke lang

De fleste virksomheter har kapasitet til å lagre store mengder data på ulike plattformer, men den virkelige utfordringen gjenstår imidlertid: Hvordan trekke relevant informasjon ut av all dataen for å bidra til innsikt og beslutningsstøtte? Kan dataene bidra til automatisering av beslutninger og prosesser? Dette er sjelden mulig uten å ty til prediktiv analyse. Prediktiv analyse gir virksomheter kraftige analyseverktøy som grunnlag for beslutninger og prosessforbedringer, som oftest ved bruk av maskinlæring (ML). Det ultimate målet er å utvikle analyser som kombinerer lærdom fra fortiden med spådommer om fremtiden, til å predikere handlinger i sanntid.

Prediktiv analyse – kan fremtiden spås?

Selv virksomheter med tradisjonell IT-arkitektur/infrastruktur, kan komme kjapt i gang med dataanalyse. Ved å ta i bruk moderne datavarehusløsninger i skyen løser man mange utfordringer, og kan tilpasse løsningene helt etter virksomhetens behov. Herfra er veien kort til bedre innsikt og beslutningsstøtte – og til bruk av maskinlæring for å optimalisere virksomheten.

Microsoft og Google tilbyr løsninger for serverless datavarehus, som lar deg knytte sammen eksisterende fagsystemer for å utnytte mulighetene for dataanalyse på en effektiv måte. Tiden fra data til verdi blir kortet ned drastisk og man kan enkelt skalere opp ved behov. Ved å bruke serverless datavarehus kan man fokusere på nettopp analysen og bruke mindre tid på å administrere infrastrukturen. Les hvordan kollektivselskapet i Rogaland, Kolumbus, gjorde dette.

Ansatte som snakker sammen rundt et bord

Computas sin erfaring

Computas har gjennom bruk av kunstig intelligens og ekspertsystemer, over 30 års erfaring med å gjøre virksomheter i både offentlig og privat sektor mer datadrevne. De siste årene har skyteknologi som Microsoft Azure og Google Cloud vært en akselerator på dette området, og vi har bygget oss kompetanse og erfaring på disse plattformene.

Kom i gang med Computas Data Discovery Workshop

Computas tilbyr en Data Discovery Workshop – en halv eller en hel dag. Her går vi gjennom virksomhetens tilgjengelige data og arkitekturen dataene befinner seg i. I etterkant mottar dere en rapport som gir anbefalinger for hvilke grep virksomheten kan ta for å bli mer datadrevet – på kort og lang sikt.

Person skriver på pc

Vi tar gjerne en prat med deg!

Har du flere spørsmål? Kontakt oss gjerne på e-post for en uforpliktende prat.

Rune Hagbartsen