Mennesker i sentrum for digitalisering

Analoge, repetitive oppgaver stjal tid fra ansatte i Aker BioMarine og sinket produksjonen deres av krillolje. Automatisering av prosesser og en helhetlig dataplattform i skyen ble løsningen som både frigjorde tid og muliggjorde en mer miljøvennlig produksjon.

Aker BioMarine er et norsk fiske- og bioteknologiselskap som utvikler og selger krillbaserte ingredienser til kosttilskudd. Krill, som er ukjent for mange, er en viktig kilde til omega-3, fett og protein, som har en stor helsegevinst. Fangsten og produksjonen av krill, derimot, er en mer komplisert prosess. Før Kari Nordmann kan kjøpe omega-3-kapsler i butikken, skal krillen hentes opp av havet i Antarktis, raffineres i produksjonsfabrikken i USA, og distribueres til det globale markedet. Prosessen krever med andre ord god kontroll og oversikt av verdikjeden, noe de ansatte i Aker BioMarine har slitt med frem til nå.

– Analoge prosesser og lite tilgjengelig data har gjort at ansatte har brukt mye tid på å opprettholde driften, istedenfor å ha friheten til å være kreative og se etter mer effektive løsninger. Hva angår digitaliseringsinitiativ har vi aldri som mål å skape økt verdi direkte, men å legge til rette for at ansatte skal kunne ta bedre beslutninger, sier Ole Thoresen, digitaliseringsdirektør i Aker BioMarine.

For å bistå Aker BioMarine med å skaffe den nødvendige oversikten til de ansatte og frigjøre deres tid, ble Computas invitert inn.

– Hovedoppgaven vår bestod i å forenkle og tilgjengeliggjøre driftsdataen til Aker BioMarine. Det i seg selv er en utfordrende oppgave, da den ikke bare skal samles og struktureres. Den skal også være forståelig og anvendbar for deres ansatte, forteller Angeliqa Axelsson, som har jobbet som konsulent fra Computas hos Aker BioMarine siden oppstart av prosjektet. Hun legger også til:

– Når dette gjøres, går dataene fra å være nesten utilgjengelig for de ansatte, til å gi de merverdi i deres arbeidsdag og for deres arbeidsoppgaver. Slike prosjekter er veldig givende å jobbe med.

Strømlinjer data via verdensrommet

Da de viktigste delene av verdikjeden for utvikling av krillbaserte ingredienser er båtene som fanger krillen og fabrikken som raffinerer den, var det naturlig for Computas og Aker BioMarine å begynne der.

– I desember 2018 startet samarbeidet ved å samle og strukturere data fra sensorer som ble plassert på krillfartøyene. I praksis fungerer fartøyene som produksjonslokaler med fiskenett på hver side. Vi hentet ut all slags informasjon, som lokasjons-, laste- og maskindata, til hvor mye drivstoff som er igjen i tanken, sier Axelssons kollega og arkitekt i Computas-teamet, Anders Elton.

Han satte opp et skybasert datavarehus, slik at all informasjon kunne samles ett sted. Siden det var snakk om data hentet fra den sørlige polarsirkel, ble informasjonen strømlinjet 36.000 meter over havet, via en satellitt, og direkte til skyen og den digitale plattformen kun fem sekunder senere.

– Sanntidsinformasjon om drift og fangst er essensielt for kapteinen og resten av besetningen ombord i båten. Ikke bare mens de er ute på havet, men også før de legger fra kai. Samler man dette med historiske data vi også lagrer, kan de nå mer presist regne ut hvor krillen er før de ankommer fangstområdet. Det gjør ikke bare fiskingen mer effektivt, det er også bra for miljøet å ikke kjøre lenger enn man må, forteller Ole Thoresen, som understreker at krillfiske er strengt regulert og at båtene til Aker BioMarine også aktivt bidrar til å forske på bestanden av pingviner og det generelle økosystemet i Antarktis.

Legger til rette for menneskelig vekst

Det tok bare noen måneder etter at prosjektet med båtene var satt i gang før Aker BioMarine bestilte et nytt oppdrag fra Computas. Fabrikken i Houston kunne også ha nytte av mer oversiktlig driftsdata. Det er nemlig der krillen til slutt ankommer og krillmelet raffineres til blant annet omega3-olje.

– Vi så raskt verdien av arbeidet på båtene og fordelene ved å bruke det i fabrikken i Houston også. Arbeidet her hadde i lang tid bestått av analoge og repetitive oppgaver hvor ansatte fysisk måtte gå til hver måler og lese av på en skjerm. I tillegg til å være tungvint, var det komplisert å samle historiske data. I produksjonsmiljøer er historikk minst like viktig som sanntid, sier digitaliseringsdirektøren i Aker BioMarine.

Det var med andre ord stort potensiale for å frigjøre verdifull tid hos de ansatte. Fabrikken gjennomgikk en lignende digital transformasjon som krillfartøyene. Informasjon fra kritiske punkter ble strømlinjet til skyen og dataplattformen, hvor Computas hadde satt opp et dashbord som gjorde all dataen tilgjengelig og lett forståelig for alt fra produksjonssjefene og fabrikkledelsen til de vedlikeholdsansatte og finansavdelingen.

– Nå som all produksjonsdata automatisk blir samlet ett sted, bruker man kun noen få sekunder på å få samme oversikt som man tidligere brukte flere timer på. Ansatte i fabrikken får dermed et bedre beslutningsgrunnlag og kan ta avgjørelser raskere, samtidig som de får frigjort masse tid til å fokusere på optimalisering av produksjonen. Denne typen menneskeorientert digitalisering er den virkelige verdiøkningen av et slikt prosjekt, forteller Thoresen.

Enkelt valg

At nettopp Computas bistod i disse prosjektene var ikke tilfeldig, og det var viktig å finne en leverandør med riktig ekspertise og relevante sertifiseringer.

– Vi var kjent med Computas fra før via arbeidet de har gjort for Aker Solutions. Deres kunnskap og ferdigheter rundt utfordringene våre, kombinert med Google Cloud-ekspertisen, gjorde valget enkelt, sier Thoresen.

Han understreker også hvor viktig det var at Computas ble «en del av» Aker BioMarine.

– Noe av det viktigste i denne typen komplekse prosjekter er å få konsulentene til å jobbe som et team, og forstå våre holdninger og verdier. Rett og slett bli en del av Aker BioMarine. Det har Computas lykkes med, både med tanke på prosjektet isolert, og selskapet som helhet, avslutter digitaliseringsdirektøren.

Teknologi vi brukte

  • Google Cloud
  • Google Cloud Storage
  • Google BigQuery
  • Google Data Lab
  • Cloud Composer
  • Cognite Data Fusion
Portrettbilde av Marita Vangstein

Vil du vite mer?

Kontakt oss gjerne på e-post for en uforpliktende prat.

Marita Vangstein