Advarer selskaper mot misbruk av studenter: «Kan ødelegge omdømmet»

Helena Dypvik Skants (24) er sommerstudent hos Computas, og forteller om studiet, sommerjobben og hva hun håper bransjen vil jobbe mer med i denne utgaven av Sommerkoderen. 📸: Privat

– Selskapene bør ikke undervurdere hvor raskt informasjon sprer seg blant studentene, forteller sommerstudenten Helena Dypvik Skants.

Denne artikkelen ble først publisert på kode24

I serien Sommerkoderen snakker kode24 med studenter i sommerjobb; ofte kalt sommerstudenter.

Denne gangen: Helena Dypvik Skants (24)

  • Student ved informatikk ved NTNU, med spesialisering innen programvaresystemer, begynner på femteåret etter sommeren
  • Sommerjobb hos Computas, på hovedkontoret i Oslo

Kan du aller først fortelle litt om studiet ditt?

Jeg har fullført en bachelorgrad i informatikk ved NTNU i Trondheim og er nå i mitt første år av en mastergrad i informatikk med spesialisering innen programvaresystemer.

Bachelorgraden er et praktisk studie hvor man tilegner seg gode programmeringsferdigheter og lærer å lage brukervennlige datasystemer. Studiet gir også mulighet til å kombinere IT med andre fagområder, som økonomi, ledelse og innovasjon. Mastergraden i informatikk er mer forskningsorientert og gir kompetanse til å løse komplekse utfordringer som oppstår med teknologiutviklingen.

Valg av studieretning var ganske tilfeldig, da jeg ikke hadde noen tidligere erfaring med programmering. Beslutningen ble delvis påvirket av flere familiemedlemmer som jobber innen IT og har alltid snakket positivt om sine erfaringer. Samtidig bidro min egen interesse for realfag og problemløsning til at jeg følte dette var en passende retning for meg.

I dag er jeg veldig fornøyd med valget mitt, og programmering er noe jeg virkelig synes er morsomt å drive med.

Teamet med sommerstudenter som skal jobbe med TV-aksjonen-prosjektet. 📸: Privat

Hva skal du gjøre i sommer? 

Jeg skal jobbe med prosjekt for TV-aksjonen – AI-kommunikasjonsassistent!

NRK TV-aksjonen er en årlig, riksdekkende norsk innsamlingsaksjon til veldedige formål, som har blitt arrangert siden 1974. Årets mottakerorganisasjon er Barnekreftforeningen, og aksjonen skal hjelpe barn rammet av kreft og andre alvorlige sykdommer.

Gjennom året, særlig under aksjonsperioden, får NRK TV-aksjonen svært mange spørsmål og henvendelser tilsendt fra befolkningen via e-post og SoMe.

For å minske arbeidstimene de ansatte i TV-aksjonen bruker på å formulere gode svar, ønsker de en egen AI/Chat-assistent som kan komme med forslag til svar på henvendelser.

I første omgang som et internt verktøy for de ansatte, med et håp om at dette kan bygges på videre, for eksempel til en chatbot på nettsiden etterhvert. Den planlagte løsningen vil være en webapplikasjon utviklet med React, .NET og Azure.

📸: Privat

Hva er drømmejobben når du skal få deg en fast jobb? 

Det er et veldig vanskelig spørsmål. Jeg opplever at IT-verdenen kontinuerlig utvikler seg, noe som gjør det utfordrende å definere hva drømmejobben faktisk er.

Når det er sagt har jeg de siste somrene, samt i deltidsjobber ved siden av studiene, arbeidet som konsulent – og dette er noe jeg virkelig trives med. Jeg setter pris på å kunne kombinere kundekontakt med utførelsen av tekniske oppgaver.

Min erfaring hos Computas har spesielt vært veldig positiv, noe som gjør at konsulentrollen virker enda mer attraktiv etter endt studie.

Hvordan ser du på arbeidsmarkedet akkurat nå?

Jeg tror mange fikk seg en realitetsorientering da flere selskaper ble nødt til å terminere sommerjobber og nyansettelser.

De fleste har studert under svært gunstige forhold for IT-utdanning med stor valgfrihet, en situasjon som mange studenter mener har endret seg det siste året. Det forventes nå økt konkurranse om de mest ettertraktede jobbene.

Likevel tror jeg de fleste ikke er så bekymret, da etterspørselen etter IT-kompetanse alltid vil foreligge, siden teknologi er integrert i de fleste aspekter av moderne virksomhet og samfunnsliv.

📸: Privat

Hva tror du AI kommer til å bety for bransjen og arbeidsmarkedet framover? 

Jeg tror AI vil definitivt ha og har hatt stor betydning for IT-bransjen.

Kortsiktig er ringvirkningene av generativ AI allerede svært fremtredende; de som lærer seg å bruke verktøyene kan betydelig øke sin effektivitet. I teknologibransjen er det alltid en kontinuerlig utvikling med innføring av nye og forbedrede verktøy. Dette krever at både selskaper og enkeltpersoner tilpasser seg. Vi har tydelig sett denne trenden med skyteknologi de siste årene, og jeg forventer å observere lignende utvikling med nye teknologier på grunn av generativ AI.

IT-studenter har i hvert fall omfavnet generativ AI, noe jeg tror fører til at mange risikerer å gjøre seg selv en bjørnetjeneste gjennom overforbruk. Dette kan resultere i at mange studenter ikke utvikler gode evner til problemløsning på egen hånd, og derfor bør bruken av AI adresseres på skoler og universiteter.

Jeg er faktisk glad for at ChatGPT ikke eksisterte da jeg begynte å studere.

Helena Dypvik Skants

Jeg er faktisk glad for at ChatGPT ikke eksisterte da jeg begynte å studere, for jeg forstår hvor fristende det kan være å bruke det til selv de minste oppgavene.

Når det gjelder de langsiktige virkningene av AI, blir antagelsene om dens påvirkning betydelig mer spekulative. Jeg tror at arbeidsmetodene til utviklere definitivt vil endre seg. Foreløpig, og antageligvis i mange år fremover, vil utviklere måtte være dirigenter og kontrollører for AI-teknologiene, da de ikke er gode nok til å handle på egen hånd.

📸: Privat

Har du noen oppfordringer eller utfordringer til bransjen du skal ut i? 

Det er flere viktige utfordringer i IT-bransjen som jeg kunne ha tatt opp, men jeg mener det er avgjørende for selskaper å ta konsekvensene av oppsigelser av sommerstudenter og nyansatte på alvor.

Selskapene bør ikke undervurdere hvor raskt informasjon sprer seg blant studentene, og hvor ødeleggende det kan være for et selskaps omdømme å bli ansett som dårlige i håndteringen av slike termineringer. Generelt har studentene forståelse for de utfordringene selskapene står overfor, men oppfatningen av selskapene avhenger i stor grad av hvordan de håndterer slike situasjoner.

Vi har sett eksempler på selskaper som ikke gir beskjed om terminering på en respektfull måte, som sier opp kontrakter bare en måned før oppstart, og som ikke tilbyr hjelp i å finne ny jobb. Dette har allerede påvirket selskapenes omdømme blant studentene.

Trenden med tidligere og tidligere utlysning av sommerjobber og ansettelser kan føre til at selskaper overestimerer behovet og deretter må terminere kontrakter, som vi nå ser resultatene av.

Min oppfordring til selskapene er derfor å håndtere slike situasjoner så profesjonelt som mulig, og at bransjen bør vurdere å utlyse stillinger nærmere den faktiske oppstartsdatoen for å redusere risikoen for terminering av kontrakter.