Fra microtjenester til ML - tag skridtet fra tanke til handling med cloudteknologier

Teksten blev oprindeligt udgivet i CW 17.12.20 – se her

Norske Computas har vokseværk i Danmark og er en af de teknologipartnere, der høster både lokal og international opmærksomhed fra Google.

Baseret på den massive omtale af potentialet ved Machine Learning gennem de senere år kunne man forvente et stort antal succesfulde ML-projekter i drift danske virksomheder. Alligevel er der langt mellem succeshistorierne.

”Der er mange spændende tanker i spil om, hvordan man kan anvende ML. Men det bliver oftest ved snakken. De færreste ideer føres ud i livet – og når de gør, implementeres løsningerne sjældent for alvor. Primært fordi det kan være svært at koble dem til virksomhedernes legacysystemer,” konstaterer Jon-Gunnar Aasen, CEO, Computas Danmark.

Han bemærker det paradoksale i, at vi som privatpersoner alle har adgang til nyeste cloudbaserede teknologi på vores smartphones – men at man nærmest rejser bagud i tiden, når vi logger på et ERP-system.

”Ideelt burde forretningskritiske IT-systemer hjælpe med at gøre tingene mere effektivt. Men de er i vidt omfang opbygget som monolitter. De er ufleksible og når du ændrer én ting, skal du også ændre alt muligt andet. Cloudteknologi kan være med til at løse komplekse forretningsmæssige udfordringer og gøre det lettere at drage fordel af eksempelvis Machine Learning. Men det særlig kompetence og ekspertise at nå i mål,” konstaterer Jon-Gunnar Aasen.

Bygger bro mellem cloud og legacysystemer

Norskejede Computas har arbejdet med forretningskritiske systemer siden 1985 og etablerede i 2019 et dansk hovedkontor på Højbro Plads i hjertet af København. Her er man i hastig vækst, ansætter snart medarbejder nummer 20 og fokuserer netop på at drage fordel af de de cloudbaserede muligheder. Blandt andet ved at bygge microservices og anvender cloudteknologier såsom Google Anthos til at hjælpe virksomheder med at bygge bro mellem cloud og den eksisterende applikationsportefølje.

”Det handler om at høste fordelene ved moderne cloudteknologi og samtidig minimere risiko og kompleksitet. Her har Google nogle virkeligt interessante teknologier, som vi har brugt de seneste år på at udforske mulighederne i. Eksempelvis giver Google Cloud Tools en række muligheder for at accelerere arbejdet med at tage ML og Analytics i brug – men uden behov for at skulle ind og pille i maven på legasystemerne,” siger Jon-Gunnar Aasen.

Innovativ løsning vækker opmærksomhed

Computas har blandt andet udviklet en cloudbaseret ML-løsning til en af Nordens største elektronikkæder, POWER, som giver kunderne langt mere retvisende og relevante produktanbefalinger. Løsningen er i dag et vigtigt element i POWERs omnichannelstrategi, da den sikrer kunderne de samme anbefalinger på tværs af alle kanaler – samt at al information om en kunde indhentet på nettet også er tilgængelig i butikken.

Et andet eksempel er et af Norges største kollektive trafikselskaber, Kolumbus, som anvender en ML-løsning fra Computas til at forudsige forsinkelser samt positioner for selskabets 450 busser op til et år frem i tiden. Det er blandt andet muligt ved at give algoritmen adgang til at koble helligdagsinformation og data fra andre eksterne kilder med bussernes historiske positionsdata.

Kolumbus-løsningen benytter Google Cloud Platform og har vakt så stor opmærksomhed, at Google har brugt den som international case.

Google: Computas flugter 100% med vores værdier

Men også lokalt anerkender Google i høj grad Computas som en partner, der tidligt så mulighederne i innovativ og pragmatisk anvendelse af cloudteknologi.

”Computas var blandt de første i Norden, som for alvor så potentialet i at koble virksomhedens interne værktøjer, datastrømme og løsninger sammen med eksterne værktøjer i eksempelvis vores cloud. Det giver dem i dag grundlag for at bygge effektive analytiske værktøjer, som integrerer virkeligt godt med virksomhedens forretningskritiske systemer, som er utroligt effektive og giver svar i en fart,” siger Christian Stahl, Partner Manager hos Google Danmark.

”De er samtidig meget seriøse omkring medarbejdernes kompetence- og certificeringsniveau og er helt basalt én af den slags partnere, man uden bekymringer kaster efter et virkelig kompliceret forretningsproblem. Samtidig køber de ind på ideen om, at det både skal være nemt at komme ind i – og ud af – Google Cloud. For eksempel hvis man på et tidspunkt falder over en anden løsning eller platform, der passer bedre til virksomhedens behov. Det flugter 100 procent med vores egne værdier,” konstaterer Christian Stahl.