Gnidningsfri overgang til nye applikationer

I 2017 blev selskabet Fortum Oslo Varme AS etableret, 50 % ejet af Oslo kommune og 50 % af Fortum. Det nye selskab overtog applikationer og systemer fra Norges største fjernvarmevirksomhed, Hafslund. En ny IT-strategi blev etableret, og sammen med Computas fik Fortum Oslo Varme skabt større kontrol med sine data og store procesforbedringer på kort tid.

Fortum Oslo Varme producerer og sælger fjernvarme i Oslo og omegn. Selskabet er Norges største fjernvarmeaktør og står for over en tredjedel af al fjernvarme, som produceres i Norge. Da selskabet blev en del af Fortum-koncernen, tog det ikke lang tid, før der opstod et behov for at erstatte og modernisere applikationsporteføljen med mere enkle og effektive løsninger. Enkelte systemer kunne fases ud og erstattes med Fortums eksisterende løsninger, mens andre systemer måtte bygges helt fra bundet.

Derfor lagde Fortum Oslo Varme en ny IT-strategi og valgte Computas til at bistå med modernisering af en forældet applikationsportefølje, der skulle håndtere data for energiforbrug og -målere.

– De applikationer vi brugte til at indsamle data om fjernvarmekundernes energiforbrug var bygget på forældet teknologi og stærkt begrænset i deres evne til at tale sammen. Derfor besluttede vi os for at modernisere vores applikationsportefølje og udarbejde en cloud-baseret strategi og arkitektur for projektet, fortæller Jonny Lotten, IT-chef i Fortum Oslo Varme.

– Vores strategi var at erstatte de gamle applikationer med en helt ny løsning, som var særligt tilpasset vores behov. Derfor hentede vi udviklingsressourcer og arkitekturkompetencer ind udefra hos Computas, så de kunne bistå os i det store arbejde, tilføjer han.

Og formålet var klart; at forenkle, automatisere og effektivisere arbejdsprocesserne rundt om målerværdiindsamlingen (MVI). Samt indsamle korrekt data og sende den til kunde- og faktureringssystemerne, hvilket er helt afgørende for selskabets evne til at vedligeholde målere løbende og sikre den daglige drift.

– I Oslo og omegn har Fortum Oslo Varme i underkanten af 6.000 målere, og siden sommeren 2019 har der været fuldt fokus på dette projekt fra både vores side og i MVI-teamet hos Fortum, fortæller Nina Trettenes, som er kundeansvarlig hos Computas.

Nyt system udgør fakturerings-grundlag på 1,5 milliarder

Den 5. november 2020 gik det nye MVI-system i luften. Dermed tog det over som primært system for indsamling og behandling af data fra selskabets varmemålere hos erhvervskunder og private. Systemet er integreret med en række eksisterende systemer hos Fortum; blandt andet udstyrshåndtering, produktionsoptimering, fakturering og kundeportal. Løsningen genererer desuden fakturaer for ca. 1,5 milliarder norske kroner hvert år, og den volumen stiller ekstremt høje krav til datakvalitet og korrekt håndtering af fejl og manglende målerværdier.

– I dag har vi en topmoderne, cloudbaseret platform. Rent teknologisk vil den give os helt nye muligheder for at anvende den data, vi indsamler; blandt andet til automatisering, procesforbedringer, analyser og vedligeholdelse, fortæller Jonny Lotten, IT-chef i Fortum Oslo Varme.

Fra en plads på bagsædet til førersædet

Fortum Oslo Varme har helt konkret oplevet to positive resultater indtil nu:

1. Højere kvalitet i forbrugsdata: Den øgede datakvalitet betyder, at Fortum opdager eventuelle afvigelser i målerværdier, og i den teknisk infrastruktur, langt hurtigere end før. Fortum indhenter data fra målere, som er placeret ude hos kunderne, og den øgede datakvalitet gør selskabet i stand til at lokalisere fejl i tekniske komponenter og infrastruktur langt tidligere, end før løsningen blev implementeret.

2. Bedre overblik: De ansatte har fået langt bedre overblik over eventuelle fejl og mangler, fordi data nu er tilgængelig i et fælles interface, og fordi den er markant nemmere at aflæse og anvende. Computas var blandt andet med til at udvikle et intuitivt dashbord, som gør det muligt for alle ansatte at tilgå de samme informationer. Tidligere var det kun ganske få ansatte, der havde indblik i datakvaliteten og kunne se, hvor eventuelle fejl var lokaliseret. Den nye løsning giver desuden en daglig, automatiseret opdatering i dashboardet, hvor Fortum tidligere måtte lave omfattende, manuelle og komplicerede dataudtræk i excel. Med andre ord: Den nye løsning sparer Fortums specialister for en omfattende, manuel arbejdsbyrde.

– Det er guld værd, at alle nu kan tilgå den samme data i et fælles dashboard. Data opdateres kontinuerlig, er let at forstå, let tilgængelig og har en høj kvalitet. Det betyder, at vi kan agere hurtigere og være proaktive på et helt andet niveau end tidligere, fortæller Anna Medle, som er leder for målerafdelingen hos Fortum Oslo Varme.

Nina Trettenes, der er kundeansvarlig hos Computas er svært begejstret for den gnidningsfrie overgang fra de gamle til de nye systemer.

– Det MVI-system vi har udviklet, har gennem en længere periode kørt parallelt med det gamle system, og sammen med den faglige afdeling i Fortum Oslo Varme, har vi skabt en god overgang. Der er ikke blevet registreret en eneste A- eller B-fejl, fortæller Trettenes afslutningsvis.

Det Computas-team, som har samarbejdet med Fortum Oslo Varme er nu gået videre til en videreudviklingsfase, hvor teamet arbejder på at definere og prioritere ny funktionalitet og opgraderinger af MVI-systemet.

Teknologien vi anvendte

 • C# .NET Core
 • Angular
 • Google Cloud
 • Google Kubernetes Engine
 • Microsoft Azure
 • Azure EventHub
 • Table Storage
 • SQL Server
 • PubSub
 • Bigtable
 • BigQuery

Vil du vide mere?

Så kontakt venligst

Mikkel Ebbesen