Sømløs overgang til nye applikasjoner

Ved etableringen av Fortum Oslo Varme AS i 2017, der Oslo kommune og Fortum eier 50 prosent hver, overtok det nye selskapet applikasjonene og systemene for drift av Norges største fjernvarmevirksomhet fra Hafslund. En ny IT-strategi ble etablert, og sammen med Computas fikk Fortum Oslo Varme økt kontroll og store prosess-forbedringer på kort tid.

Fortum Oslo Varme produserer og selger fjernvarme i Oslo og omegn. Selskapet er landets største fjernvarmeaktør og står for over en tredjedel av all produsert fjernvarme i Norge. Etter integrasjonen inn i Fortum-konsernet tok det ikke lang tid før det oppstod et behov for å erstatte og modernisere applikasjonsporteføljen med enklere og mer effektive løsninger. Noen Hafslund-systemer kunne selskapet fase ut selv og erstatte med Fortums eksisterende løsninger, andre systemer måtte lages fra bunnen av.

Fortum Oslo Varme etablerte derfor sin egen IT-strategi for fjernvarmevirksomheten sin i Norge, og de engasjerte Computas til å bistå med modernisering av en gammel, og delvis utdatert, applikasjonsportefølje for målerverdi og innsamling av energiforbruk. 

– Applikasjonene vi brukte for innsamling av forbruksdata fra fjernvarmekundene var bygget på gammel teknologi, og applikasjonene snakket lite sammen. Vi bestemte oss derfor for å modernisere applikasjonsporteføljen vår og utarbeidet en ren skybasert strategi og arkitektur for dette arbeidet, sier leder for IT hos Fortum Oslo Varme, Jonny Lotten, og legger til:

– Vår strategi var å erstatte de gamle applikasjonene med en helt ny, egenutviklet løsning, som var spesielt tilpasset våre behov. Vi hentet inn utviklingsressurser og arkitekturkompetanse fra Computas for å bistå oss i realiseringen av dette arbeidet.

Formålet var tydelig; å forenkle, automatisere og effektivisere arbeidsprosessene rundt målerverdiinnsamlingen (MVI). Å samle inn korrekte måleverdier og å sende disse til kunde- og faktureringssystemene, er kritisk for Fortum Oslo Varme sitt virke og deres mulighet til å sørge for nødvendig vedlikehold.

– I Oslo og omegn har Fortum Oslo Varme i underkant av 6 000 målere. Siden sommeren 2019 har det vært full gass på dette prosjektet, både fra vår side og i MVI-teamet hos Fortum, sier kundeansvarlig hos Computas, Nina Trettenes. 

Nytt system trygger fakturagrunnlag på 1,5 milliarder

5. november 2020 gikk det nye MVI-systemet «live». Det tok dermed over som nytt primærsystem for innsamling og behandling av målerverdier fra selskapets varmemålere hos næringskunder og sameier. Systemet er integrert med en god håndfull eksisterende systemer hos Fortum for blant annet utstyrshåndtering, produksjonsoptimalisering, fakturering og kundeportal. Løsningen er ansvarlig for generering av fakturagrunnlag på ca. 1,5 milliarder kroner per år, og det stiller veldig høye krav til korrekte forbruksdata og korrekt håndtering av feil og manglende verdier.

– Nå har vi fått en topp moderne, skybasert plattform. Rent teknologisk vil den gi oss helt nye muligheter til å utnytte dataene vi samler inn, blant annet når det gjelder automatisering, prosessforbedringer, analyser og anleggsvedlikehold, forteller Lotten.

Fra passasjer til sjåfør

Konkret har Fortum Oslo Varme opplevd to positive effekter så langt:

1. Økt kvalitet i innsamling av forbruksdata. Dette vil si at Fortum raskere oppdager eventuelle avvik i målerverdiene, og i den tekniske infrastrukturen. De henter målerverdiene fra målere som står hos kundene sine, og den økte kvaliteten gjør at selskapet raskere kan oppdage feil i tekniske komponenter og infrastruktur.

2. De ansatte har fått langt bedre oversikt over eventuelle feil og mangler fordi dataene nå er tilgjengelig i ett felles grensesnitt, og de er langt enklere å forstå. Blant applikasjonene Computas bistod med å lage var et intuitivt dashbord som gjør det mulig for alle ansatte å sitte med samme informasjon. Tidligere var det derimot kun et fåtall som kunne gå inn og få oversikt over datakvaliteten, samt hvor eventuelle feil var lokalisert. Dessuten får man med dagens løsning automatisk en daglig oppdatering i dashbordet, mens man tidligere måtte manuelt hente ut lange og kompliserte rapporter i Excel et par ganger i måneden. Den nye løsningen sparer med andre ord Fortums fagpersoner for store mengder manuelt og repetitivt arbeid.

– Det at alle ser de samme dataene i et felles dashboard er gull verdt. Her oppdateres dataene kontinuerlig, og de er lette å forstå, er lett tilgjengelige og har god kvalitet. Det gjør at vi kan handle raskere og være proaktive på en helt annen måte enn tidligere, sier Anna Medle, leder for måleravdelingen hos Fortum Oslo Varme.

Kundeansvarlig i Computas er svært fornøyd med hvor sømløst overgangen fra gamle til nye systemer har gått.

– MVI-systemet som vi har utviklet har over en lengre periode kjørt parallelt med det gamle systemet, og sammen med fagavdelingen til Fortum Oslo Varme har overgangen gått utmerket. Ikke en eneste A- eller B-feil har blitt oppdaget, avslutter Trettenes stolt.

Computas-teamet som har jobbet med Fortum Oslo Varme er nå over i en videreutviklingsfase og arbeider med å definere og prioritere nye funksjonaliteter og oppgraderinger til MVI-systemet.

Teknologien vi brukte

  • Table Storage
  • SQL Server
  • PubSub
  • Bigtable
  • BigQuery

Vil du vite mer?

Ta kontakt for en uforpliktende prat

Nina Trettenes