Tett samarbeid ga høy brukernytte for Militærpolitiet

Et gammeldags saksbehandlingssystem bød på sikkerhetsutfordringer og mye manuelt arbeid for Militærpolitiet. De så behovet for å erstatte det med et automatisert system som møtte dagens krav. Computas utfordret Militærpolitiet til å tenke nytt, og gjennom godt samarbeid lagde de en løsning som har ført til bedre arbeidsflyt og lavere brukerterskel.

Militærpolitiet har ansvar for etterforskning og orden innad i Forsvaret, og fungerer på mange måter som Forsvarets interne politi. Saksbehandlingssystemer som tidligere ble brukt av Militærpolitiet fungerte greit, men krevde manuelle arbeidsprosesser og opplevdes som lite moderne. Det ble derfor besluttet at det skulle gjøres en oppgradering av systemet.

Behovet for et nytt system skulle hovedsakelig dekke fire hovedområder; anmeldelser av saker, beslaglegging av bevis, vaktjournaler og arrestasjoner. Disse områdene består av mye informasjon og krever grundig og korrekt dokumentering. Det nye systemet var nødt til å håndtere alle dokumenter på tvers av disse fire områdene samt ta hensyn til de ulike rollene innad i organisasjonen. Et svært komplisert arbeid både på grunn av mengden informasjon og alle kravspesifikasjonene systemet skulle oppfylle.

Tidlig i prosessen så Computas at Militærpolitiets behov krevde at de bygget en løsning med nyere teknologi, og fra bunnen av.

Computas er imponerende gode til å omsette tabeller med kravspesifikasjoner til et automatisert system

Terje Raknerud, sjef for etterforskningsavdelingen i Militærpolitiet

Et brukervennlig system

I begynnelsen av samarbeidet mottok Computas en hel del ulike skjemaer og maler som da ble brukt til dokumentering innad hos Militærpolitiet. Skjemaene var kompliserte og ustandardiserte. Computas utfordret Militærpolitiet på hvordan man kunne gjøre ting annerledes, med fokus på brukernytte og en mer effektiv arbeidsprosess.

Ved å standardisere alle dokumentene åpnet det for et system som er mer oversiktlig, ryddig og ikke minst – brukervennlig. Løsningen er basert på Computas’ rammeverk FrameSolutions og er tilgjengelig som web-applikasjon inne i Militærpolitiets nettverk, både på norsk og engelsk.

– Computas er imponerende gode til å omsette tabeller med kravspesifikasjoner til et automatisert system. Jeg hadde aldri sett for meg at sluttresultatet skulle komme så nær de kravene som ble gitt, sier Terje Raknerud, sjef for etterforskningsavdelingen i Militærpolitiet.

«Cloud ready»-applikasjon

Løsningen Computas har utviklet for Militærpolitiet kjøres i dag “on premise”, men er bygget på nyeste teknologi. Rammeverket (FrameSolutions) er oppgradert og tilpasset sky, blant annet ved bruk av .Net Core og Docker. Hele løsningen er “cloud ready”. Det vil si at applikasjonen enkelt kan flyttes til allmenn sky (public cloud) om Militærpolitiet en dag skulle ønske det.

Samarbeid – et viktig kriterie for suksess

Det ble lagt til rette for samarbeidskultur og gjensidig tillit mellom partene fra dag én i prosjektet. Forventningsstyring, jevnlige møter og en tett dialog var viktige faktorer for prosjektets forløp og for at det endte opp så vellykket som det gjorde. Prosessen ble nøye dokumentert hele veien for å styre fremdrift og unngå misforståelser.

– Nøkkelpersoner hos Militærpolitiet var involvert i alle deler av prosessen. Fordi de med beslutningsmyndighet var tilstede og engasjerte seg i prosjektet kunne vi fortløpende ta avgjørelser som styrte arbeidet videre i riktig retning. Dette har vært avgjørende for et sømløst samarbeid underveis og for prosjektets sluttresultat, sier Thomas Pettersen.

Thomas Pettersen er teknisk direktør (CTO) hos Computas og forklarer hvordan utviklingen av den nye løsningen for militærpolitiets ble gjennomført. Løsnings- og tekniske arkitekter var basert på Computas hovedkontor i Oslo, mens utviklingsarbeidet ble hovedsakelig utført av utviklere og en arkitekt ved Computas utviklingssenter i Bucuresti.

Vi er svært fornøyde med resultatet og har nådd det viktigste målet om å erstatte et gammeldags system

Terje Raknerud, sjef for etterforskningsavdelingen i Militærpolitiet

«Aldri hørt om et offentlig prosjekt som har blitt ferdig før tiden»

Prosjektet startet januar 2018 og var ferdig 2,5 måneder før tiden (i november 2018). Kontinuitet og strategisk planlegging av ressurser gjennom hele løpet var bakgrunnen til at Computas ble ferdige før tiden. Etter implementering har det vært positive tilbakemeldinger fra Militærpolitiet, og det nye systemet er til forskjell fra det gamle nå blitt intuitivt.

– Jeg har aldri før hørt om et offentlig prosjekt som har blitt ferdig før tiden. Vi er svært fornøyde med resultatet og har nådd det viktigste målet om å erstatte et gammeldags system. I tillegg er det ingen tvil om at en bedre arbeidsflyt er opprettet og at dette også vil være svært tidsbesparende for oss, avslutter Raknerud.

Teknologien vi brukte

  • HTML
  • CSS / SCSS
  • JavaScript (ES6)
  • React (React-Router, Redux, Redux-Saga)
  • .Net Core
  • EntityFramework
  • REST
  • FrameSolutions ™
  • Mikrotjenester Microsoft SQL Server

Vil du vite mer?

Kontakt oss gjerne på e-post for en uforpliktende prat.

Hans Karim Tellum-Djarraya