Computas Cloud Adoption Services

Computas Cloud Adoption Services hjælper virksomheder med at fremskynde deres adoptionsrejse til cloud. Computas Cloud Adoption styrer virksomheden gennem faserne Define, Plan, Deploy og Optimize for at nå forretningens mål – og for at sikre maksimal værdi i overgangen til cloud.

Workshop: Cloud Transformation Start

Cloud Transformation Start er en rådgivende workshop, hvor vi arbejder med tjeklister og white board. Workshoppen giver en bedre forståelse for, hvad cloud-løsninger kan involvere samt de fordele og den værdi en cloud-løsning kan medføre. Computas giver et resumé af indsigter fra workshoppen og helt konkrete forslag til de næste trin processen.

Workshop: Cloud Transformation Plan

Cloud Transformation Plan er en opfølgende service baseret på indsigterne fra workshoppen ’Cloud Transformation Start’. Du kan vælge en eller flere af vores workshops, som hver især kan leveres med i et specifikt defineret omfang. Tilgængelige workshops inkluderer: analyse af IT-inventory, omkostningsestimering og sammenligning, etablering af on-boarding, forslag til ”first move” eller forslag til migration og projektplan.

Cloud Transformation Run

Den sidste service er Cloud Transformation Run, hvor vi rådgiver og assisterer kunden med at implementere og flytte til cloud. Efter afslutningen vil Computas gennemgå best practice og optimere efter behov.

Cloud Advisory and Management

Computas tilbyder løbende optimering gennem månedlig dialog, håndtering af tjenester og adgang til rådgivning som tilsammen skal sikre langsigtet succes i kunderelationen. Vi tilbyder en bred vifte af tjenester inden for områder som DevOps, Security, AI og machinelearning.

Vil du vide mere?

Så kontakt venligst

Mikkel Ebbesen