Cloud data warehouse

Traditionelle on-premise data warehouses er ikke designet til at håndtere nutidens vækst i data, køre avancerede analyser, eller til at skalere hurtigt og omkostningseffektivt. Mange oplever, at det er udfordrende at anvende data til at træffe bedre beslutninger – og endnu mere vanskeligt at bruge data til at automatisere beslutninger og processer.

For mange vil løsningen være at modernisere deres data warehouse ved at flytte data til en cloud-platform: Et data warehouse strukturerer din data, således at de egner sig til analytisk behandling. Men man skal være i stand til at bygge sin struktur korrekt, udnytte cloud-platformens muligheder, sikre datakvalitet, udtrække de relevante data – og gøre data tilgængelig med brugervenlige løsninger – hvis arbejdet skal give de ønskede resultater.

Vejen til et data warehouse i cloud

Microsoft og Google tilbyder løsninger for serverløse data warehouses, der gør dig i stand til at knytte eksisterende systemer sammen, så du kan udnytte mulighederne for dataanalyse på en effektiv måde. Tidsintervallet fra rådata til værdi bliver drastisk forkortet, og du kan enkelt skalere op ved behov.

Ved at bruge serveløse data warehouses kan man fokusere på selve analysen og bruge mindre tid på at administrere infrastrukturen. Læs f.eks. hvordan Kolumbus, som står for kollektiv trafik i det sydvestlige Norge, gjorde dette.

Person skriver på pc

Kom i gang med Computas’ Data Discovery Workshop

Computas tilbyder en Data Discovery Workshop af en halv eller hel dags varighed. Her gennemgår vi din virksomheds tilgængelige data og den arkitektur, som data befinder sig i. Bagefter modtager I en rapport med anbefalinger til, hvilke skridt virksomheden kan tage for at blive mere datadreven – på både kort og lang sigt.

Vil du vide mere?

Så kontakt venligst

Mikkel Ebbesen