Prædiktiv analyse – kan fremtiden spås?

Selv virksomheder med traditionel IT-arkitektur/-infrastruktur kan hurtigt komme i gang med dataanalyse. Ved at bruge moderne data warehouse-løsninger i cloud løser man mange udfordringer og kan tilpasse løsningerne fuldstændigt til virksomhedens behov. Herfra er vejen kort til bedre indsigt og beslutningsstøtte – og til brug af maskinlæring for at optimere virksomheden.

Prædiktiv analyse giver virksomheder stærke analyseværktøjer som grundlag for beslutninger og procesforbedringer – ofte ved brug af maskinlæring (ML). Det ultimative mål er at udvikle analyser, som kombinerer viden fra fortiden med spådomme om fremtiden til at prædikere handlinger i realtid.

Microsoft og Google tilbyder løsninger for serverless data warehouses, som gør dig i stand til at knytte eksisterende fagsystemer sammen for at udnytte mulighederne for dataanalyse på en effektiv måden. Tiden fra data til værdi bliver drastisk forkortet, og man kan enkelt skalere op ved behov. Ved at bruge serveless data warehouses kan man fokusere på selve analysen og bruge mindre tid på at administrere infrastrukturen. Læs hvordan Kolumbus, som står for kollektiv trafik i det sydvestlige Norge, gjorde dette.

Google BigQuery

Med Google BigQuery kan du fokusere på det, der er vigtigt; at få mest muligt ud af dine data. Infrastruktur og skalerbarhed håndteres automatisk, og du betaler kun for brugen af service. Med ekstrem ydeevne og et standard SQL-sprog kan du udforske dine data på helt nye måder uden at tænke på investeringer i hardware eller licenser. Dette giver unik fleksibilitet og skaber grundlag for at tiden fra data til værdifuld indsigt bliver meget kortere.

Kom i gang med Computas Data Discovery Workshop

Computas tilbyder en Data Discovery Workshop af en halv eller hel dags varighed. Her går vi igennem virksomhedens tilgængelige data og den arkitektur, som data befinder sig i. Bagefter modtager I en rapport med anbefalinger til, hvilke skridt virksomheden bør tage for at blive mere datadrevet – på både kort og lang sigt.

Computas logo rund

Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte:

Nikolaj Elniff Larsen