Showroom for seismiske data i cloud

Det er snart et overstået kapitel for PGS at sælge seismiske data via fysiske harddiske og – løsninger. Med eksperthjælp fra Computas udvikler virksomheden nu et digitalt “showroom” for seismiske data i clouden. Løsningen bliver en stor forbedring for kunderne, og den vil spare både dem og PGS tid og penge. 

PGS indsamler, behandler og sælger seismiske data. Virksomheden leverer geofysiske tjenester, der bidrager til at lokalisere og producere offshore-resurser. Eller sagt med andre ord; PGS laver kort, der viser olieindustrien, hvordan havbunden ser ud. 

Siden 90’erne har PGS indsamlet data, der viser en verden under havbunden. Det gør virksomheden med seismiske ”lyttekabler”, der af skibe trækkes gennem vandet – og på den måde opfanger reflekterede lydbølger, der er genereret af luftkanoner. 

Når man har flere årtiers data indsamlet i forskellige databaser, så betyder det, at data har varierende kvalitet. Derfor hjælper Computas med at strukturere og kontekstualisere alle data i Google cloud platform og Cognite sin Data Fusion platform, også kaldet CDF, på en omkostningseffektiv og sikker måde med fokus på datakvalitet. En kontekstualisering som frigør data og åbner for nye anvendelsesmuligheder.

Mere enkle løsninger for både PGS og kunderne

– Både olie -og energibranchen og den seismiske branche er højteknologiske, men alligevel meget traditionelle i deres måde at gøre tingene på. Derfor vil vi gøre det lettere og hurtigere for vores kunder at hente præcis den data, som de har brug for i en given situation. Og det er her Computas kommer ind i billedet med sin ekspertise. De er eksperter i cloud-programmering og kender CDF, siger Espen Grimstad, som er projektleder for digitalisering i PGS.

Målet er at automatisere så meget som muligt, selv med den eksisterende variation i datasættene.

– Lige nu arbejder vi på at skabe et universelt og forståeligt format, der skaber overblik for vores kunder. Med hjælp fra Computas, og med afsæt i deres ekspertise i CDF, kan vi strukturere og stille seismiske data til rådighed, såvel som alle de nødvendige licenser og kontrakter, fortæller Espen Grimstad.

Behandling af store datamængder

Det kræver stor kraft i clouden at behandle og forstå så store datamængder, og det er den opgave Computas hjælper med i clouden.

– Det er udfordrende at tolke seismiske filer, og tidligere har den udfordring været overladt til PGS’ kunder. Nu skal vi hjælpe PGS med at gøre filerne tilgængelige på en webgrænseflade, så de bliver nemmere at arbejde med, siger Anders Elton, Director of Data and Insight hos Computas og en af ​​de eksperter, der hjælper PGS.

Computas arbejder med den nyest tilgængelige teknologi hos PGS; serverløse tjenester og moderne CICD, som begge er nye værktøjer til dataanalyse.

– Hos PGS er der plads til at teste nye tjenester og metoder, der i sidste ende skaber værdi. PGS har en vidunderlig blanding af greenfield og legacy, hvilket både gør det udfordrende og sjovt at arbejde med kunden, siger Anders Elton.

Udvikling af nyt værktøj til tolkning af data

Den største udfordring i opgaven har været at sikre datakvaliteten og håndtere volumen. Derfor blev der udviklet et separat værktøj til at aggregere og bore ned i, hvordan data rent faktisk ser ud. På den måde kan Data Managers i PGS besvare spørgsmål med afsæt i den varierende type data, der er virkeligheden for de enkelte kunder.

– Gennem de forandringer vi hjælper PGS med, kan de effektivisere deres salg og skabe flere tilfredse kunder. Derudover er det lettere at foretage de rigtige salg, fordi man har overblik over, hvilke områder kunden tidligere har købt data fra, siger Elton.

Handelsplatform for olieindustrien

Tidligere var det fysiske medium, dvs. harddiske og bånd, en forudsætning for salg af seismiske data. Det betød, at et salg tog over en måned at gennemføre. I dag er det derimod muligt at bruge automatiserede processer til at levere relevant data til geologer.

– Traditionelt købte kunden en licens og fik derefter adgang til data. I dag kan PGS for eksempel tilbyde abonnementsløsninger, hvor kunden over en periode har direkte adgang til ny, opdateret data samt data for de områder, de er interesseret i.

Når PGS nu får adgang til data i cloud, kan de springe det forsinkende mellemled over, hvor man tidligere isolerede det område kunden var interesseret i, og derefter overføre det til en ekstern harddisk eller et bånd og sende det.

– Den fysiske håndtering af data forsvinder. Det betyder, at næsten lige så snart du afgiver en ordre eller ændrer i datagrundlaget, så sker ændringen også hurtigt hos kunden, siger Espen Grimstad, der har følgende slutbemærkning:

– Computas hjælper os med at skabe en slags handelsplatform for vores seismiske data. De er ansvarlige for opbygningen af ​​lageret og for transportlinjerne. Computas, og det enkelte teammedlems kompetencer, viden og positive indstilling, har været afgørende for at vi kan nå vores mål om at liberalisere vores store MultiClient-datasæt. Og nu hvor vi fremadrettet skal fortsætte den digitale rejse, forventer vi et tæt forhold til Computas.

Vil du vide mere?

Så kontakt venligst

Mikkel Ebbesen