Modernisering af Domstolsadministrationen i Norge

Domstolsforvaltningen havde et stort behov for modernisering i deres sagsbehandling. Ud over et ønske om at øge informationssikkerheden ønskede de at øge arbejdseffektiviteten og nå flere mål med de samme ressourcer uden at påvirke kvaliteten af arbejdet.

Intergration til eksisterende it-portefølje

Det var også afgørende for Domstolsadmininstrationen, at det tætte samarbejde med andre aktører i retssektoren skulle fastholdes i den nye løsning. Løsningen skulle derfor integreres med domstolenes it-portefølje og ikke mindst være klar til at håndtere de konstante ændringer, der sker i norsk lovgivning. Kort sagt var målet bedre service for alle parter, slutbrugere og offentligheden.

Helhedsorienteret sagsbehandling

Lovisa (som blev navnet på det nye juridiske informationssystem) er det daglige arbejdsredskab for dommere og sagsbehandlere ved domstolene på 1. og 2. niveau i hele landet og bruges i alle straffe- og civilsager i Norge. Lovisa er en helhedsorienteret sagsbehandlingsløsning, der understøtter registrering, behandling og indberetning af alle retslige og administrative forhold. 

Domstolsforvaltningen behandler en lang række sagstyper med detaljerede procesregler. Løsningen giver medarbejderne nødvendige retningslinjer og vidensunderstøttelse i alle faser af sagsbehandlingen, også inden for meget komplekse fagområder. Lovisa holder styr på alle detaljer og dokumentation i sagsforløbet, og hvem der skal have adgang til oplysningerne. 

Løsningen sikrer, at deadlines overholdes og giver løbende brugeren support, så lovgivningen til enhver tid overholdes. Lovisa bidrager på denne måde til, at norske retssager kan gennemføres uden fejl og unødig forsinkelse.

Løsningen blev leveret af Computas til tiden og har været i produktion siden marts 2003. I dag står vi for og arbejder løbende med vedligeholdelse og videreudvikling af Lovisa.

Teknologierne vi har brugt

 • Java 7/IntelliJ IDEA
 • FrameSolutions ™
 • Windows Server 2012
 • Microsoft SQL Server 2012 ™
 • Microsoft BizTalk 2013 Server
 • BEA Weblogic 12 C ™
 • Citrix Metaframe ™

Hvad arbejdede vi med 

 • Analysis
 • Requirements specification
 • Process modeling
 • Interaction design
 • Graphic Design
 • Solution design
 • Architecture
 • System development
 • Integration
 • Test
 • Test management
 • Project management
 • System maintenance