Forbedret rettssikkerheten

Domstolene hadde et stort behov for modernisering i sitt arbeid med saksbehandling. I tillegg til å øke informasjonssikkerheten, ønsket de å effektivisere arbeidet og nå flere mål med de samme ressursene. Dette skulle likevel ikke gå utover kvaliteten på arbeidet. Det tette samarbeidet med andre aktører i justissektoren måtte også ivaretas. Løsningen måtte integreres med domstolenes IT-portefølje, og ikke minst være rigget for å håndtere de stadige endringene som skjer i Norges lovverk. Kort og godt var målet bedre service for partene, aktørene og publikum.

Verdens beste ACM-løsning

Domstoladministrasjonen (DA) og Computas ble i 2013 tildelt den internasjonale prisen «Global Awards for Excellence in Adaptive Case Management» (ACM). Prisen ble utdelt i klassen «Legal and Courts». I tillegg mottok Domstoladministrasjonen utmerkelsen «Judges´Choice Award» for beste løsning av alle nominerte til WfMC Awards for Excellence in Case Management.

Vi er kjempestolte over at Lovisa får internasjonal anerkjennelse

Olav Aasen, IKT-direktør for domstolene

Resultat

Lovisa (Lovinformasjonssystem) er det daglige arbeidsverktøyet til dommere og saksbehandlere i ting- og lagmannsretter over hele landet, og brukes i alle straffesaker og sivile saker i Norge. Saksbehandlingsløsningen støtter registrering, behandling og rapportering av alle typer retts- og forvaltningssaker. Løsningen gjør domstolene i stand til å behandle flere saker med de samme ressursene. De ansatte får nødvendig veiledning og kunnskapsstøtte i alle steg av saksbehandlingen, også innen svært komplekse fagområder. Det sikres at frister overholdes, og det gis støtte til brukeren slik at den aktuelle lovgivningen overholdes til enhver tid. Lovisa bidrar på denne måten til å kvalitetssikre at norske rettssaker avvikles uten feil og unødige forsinkelser.

Teknologi vi brukte

 • Java 7/IntelliJ IDEA
 • FrameSolutions ™
 • Windows Server 2012
 • Microsoft SQL Server 2012 ™
 • Microsoft BizTalk 2013 Server
 • BEA Weblogic 12 C ™
 • Citrix Metaframe ™

Vi gjorde

 • Analyse
 • Kravspesifikasjon
 • Prosessmodellering
 • Interaksjonsdesign
 • Grafisk Design
 • Løsningsdesign
 • Arkitektur
 • Systemutvikling
 • Integrasjon
 • Test
 • Testledelse
 • Prosjektledelse
 • Systemforvaltning

Vil du vite mer?

Ta kontakt for en uforpliktende prat

Lars-Erik Evensen