Person trykker på fargerike og lysende runde knapper

Brugeroplevelse og design

Nye forretningsbehov kræver nye løsninger. Hos Computas arbejder vi tværfagligt med servicedesignere, interaktionsdesignere, grafiske designere, udviklere og funktionelle eksperter for at realisere en brugeroplevelse der er innovativ. Designhåndværket er integreret i vores udviklingsarbejde, og brugercentreret designarbejde er en naturlig del af vores projektmetodik.

If the user can’t use it, it doesn’t work.

Susan Dray

Servicedesign

Målet med servicedesign er, at udvikle, planlægge og strukturere services der giver gode og meningsfulde brugeroplevelser. En servicedesigners opgave er, at forbedre interaktionen mellem brugeren og dem der leverer servicen og sikre, at det bliver en positiv oplevelse for begge parter. Servicedesign kan være afgørende for, at virksomheden får mere tilfredse brugere og loyale kunder, samt færre fejl og hurtigere processer. 

Hvordan, dine ydelser bliver udformet, har også stor betydning for opfattelsen af ​​virksomhedens identitet og omdømme. Investering i servicedesign og i gode brugeroplevelser kan derfor give en virksomhed en konkurrencefordel på markedet. Hos Computas samarbejder vi både med den offentlige og med den private sektor for at udvikle løsninger, der opfylder slutbrugerens behov. De tjenester vi skaber, stræber efter at være intuitive, brugervenlige, meningsfulde og naturligvis sikre.

Brugeroplevelse og research

For at skabe gode fagsystemer, hjemmesider og mobilapps skal man kende brugerne og hvilke opgaver og udfordringer de skal have løst. For at skabe gode brugeroplevelser er det vigtigt, at brugeren er i fokus. Computas udarbejder altid grundige behovsanalyser og finder løsninger, der imødekommer brugerens behov og kundens målsætninger.

Godt interaktionsdesign betyder, at brugeren altid ved, hvor i processen hun er, og hvad næste skridt er. En god og logisk arbejdsgang øger effektiviteten og minimerer fejl. Ved at udforske forskellige måder at navigere og analysere arbejdsgange på, sikrer vi, at de bliver sat sammen til helstøbte koncepter, der løser brugernes behov.

Grafisk design og informationsdesign

De fleste mennesker forstår visuelle billeder og figurer hurtigere og bedre end tabeller og lister. Med godt informationsdesign og grafisk design kan vi kommunikere komplekse sammenhænge, ​​data og statistik på en enkel og forståelig måde. Godt grafisk design forstærker også dit brand.

Universelt design

Vi ser på universelt design som et designværktøj. Ved at se på det, vi laver fra flere perspektiver, sørger vi for, at hjemmesiderne og applikationerne bliver bedre – for alle brugere og naturligvis at de lever op til kravene i forhold til tilgængelighed.

Har din virksomhed nye forretningsbehov og har I brug for nye eller forbedrede løsninger? Så kan Computas bidrage med nytænkning og innovation.

Want to know more?

Please fill out our contact form