Brukeropplevelse

Vi har ekspertise på design og implementasjon av gode brukeropplevelser. Nye forretningsbehov krever nye løsninger. Gjennom bruk av designmetodikk, hvor design sprint er en av mange metoder vi bruker, og kreative prosesser i løsning av forretningsproblemer, bidrar vi til nytenking og innovasjon. Basert på vår innsikt i samspillet mellom mennesker og teknologi, finner vi relevante løsninger som gir høy brukernytte. I prosessen sørger vi for å prioritere, utvikle en tydelig retning, sette relevante mål og sikre forankring på tvers av organisasjonen.

Design er et håndverk og brukersentrert design er en naturlig del av prosjektmetodikken vår. Våre konsulenter har bakgrunn og erfaring fra mange ulike prosjekter, noe som gir en unik kompetanse og fleksibilitet. Vi jobber tverrfaglig med tjenestedesignere, interaksjonsdesignere, grafiske designere, utviklere og funksjonelle eksperter fordi det gir det beste resultatet.

Møt Hilde, hun er en av våre dyktige designere

If the user can’t use it, it doesn’t work.

Susan Dray

Grafisk design og informasjonsdesign

De fleste mennesker forstår visuelle bilder og figurer raskere og bedre enn tabeller og lister. Med god informasjonsdesign og grafisk design kan vi kommunisere komplekse sammenhenger, data og statistikk på en enkel og forståelig måte. God grafisk design forsterker også din merkevare.

Universell utforming

Vi ser på universell utforming som et designverktøy. Ved å se på det vi lager fra flere perspektiver, sørger vi for at nettstedene og applikasjonene blir bedre – for alle. Vi passer på at løsningene tilfredsstiller kravene i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og kvalitetskriteriene til DIFI, både for design og kode.

Tverrfaglig samarbeid

I Computas jobber vi tverrfaglig med designere, utviklere og funksjonelle eksperter – fordi det gir det beste resultatet. Her er et glimt av Hackathon fra en tidligere Computasdag.

Video fra internt Hackaton

Slik hjelper vi deg

For å lage gode fagsystemer, nettsteder og mobilapper må man kjenne brukerne og hvilke oppgaver de vil løse. Vi gjør alltid grundige behovsanalyser og finner løsninger som ivaretar brukerens behov og kundens målsetninger. For å skape gode brukeropplevelser, er det viktig at nettopp brukeren er i fokus.

Godt interaksjonsdesign gjør at brukeren til enhver tid vet hvor i prosessen hun er og hva som er neste steg. En god og logisk arbeidsflyt øker effektiviteten og minimerer feil. Ved å utforske ulike måter å navigere på og å analysere arbeidsflytene, sørger vi for at de blir satt sammen til helhetlige konsepter som løser behovene til brukerne. Vi utvikler apper for mobile enheter og nettsider med responsivt design.


Vil du vite mer?

Kontakt oss gjerne på e-post for en uforpliktende prat.

Håvard Wiik