Brukeropplevelse

Nye forretningsbehov krever nye løsninger. Gjennom bruk av designmetodikk og kreative prosesser i løsning av forretningsproblemer, bidrar vi til nytenking og innovasjon. Basert på vår innsikt i samspillet mellom mennesker og teknologi, finner vi relevante løsninger som gir høy brukernytte. I prosessen sørger vi for å prioritere, utvikle en tydelig retning, sette relevante mål og sikre forankring på tvers av organisasjonen.

Møt Hilde, hun er en av våre dyktige designere

Vi hjelper deg med

  • Grafisk design og informasjonsdesign – kommunisere komplekse sammenhenger, data og statistikk på en enkel, visuell og forståelig måte.
  • Universell utforming – lage gode, digitale løsninger tilpasset alle og sørge for at løsningene tilfredsstiller kravene i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og kvalitetskriteriene til Digitaliseringsdirektoratet, både for design og kode.
  • Tjenestedesign – utvikle, planlegge og strukturere tjenester som gir gode og meningsfylte brukeropplevelser.
  • Designsystem – forenkle samarbeidet mellom designere og utviklere, sikre en god brukeropplevelse samt at virksomhetens visuelle profil og identitet ivaretas.
  • Fasilitere tverrfaglige designprosesser, gjennom kreative workshops, prototyping, design sprints
  • Apper for mobile enheter og nettsider med responsivt design.

If the user can’t use it, it doesn’t work.

Susan Dray

Vil du vite mer?

Kontakt oss gjerne på e-post for en uforpliktende prat.

Håvard Wiik