Brukeropplevelse

Vi bruker design og kreativ tenkning for å løse problemer og skape nytenkning. Ved å forstå hvordan folk bruker teknologi, finner vi gode løsninger som er nyttige for brukerne. Vi prioriterer, setter mål og får alle i organisasjonen med på laget.

Vegg med knapper i forskjellig lys som personer trykker på
Møt Hilde, hun er en av våre dyktige designere

Vi hjelper deg med

  • Grafisk design og informasjonsdesign – kommunisere komplekse sammenhenger, data og statistikk på en enkel, visuell og forståelig måte.
  • Universell utforming – lage gode, digitale løsninger tilpasset alle og sørge for at løsningene tilfredsstiller kravene i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og kvalitetskriteriene til Digitaliseringsdirektoratet, både for design og kode.
  • Tjenestedesign – utvikle, planlegge og strukturere tjenester som gir gode og meningsfylte brukeropplevelser.
  • Designsystem – forenkle samarbeidet mellom designere og utviklere, sikre en god brukeropplevelse samt at virksomhetens visuelle profil og identitet ivaretas.
  • Fasilitere tverrfaglige designprosesser, gjennom kreative workshops, prototyping, design sprints
  • Apper for mobile enheter og nettsider med responsivt design.

If the user can’t use it, it doesn’t work.

Susan Dray

Portrettbilde av Ram Yoga

Vil du vite mer?

Ta kontakt for en uforpliktende prat

Ram Yoga