Bruker design for å forsterke Elvia sin merkevare

Da nettselskapene Eidsiva Nett og Hafslund Nett fusjonerte og ble til Elvia, hadde de behov for en tydelig formidling av den nye merkevareprofilen i kommunikasjon med kundene sine. Med hjelp fra Computas’ ekspertise innen UX-design ble den nye profilen en integrert del av Elvia sin nye nettside – og ikke minst, ble det utviklet en løsning som møter brukernes behov.

Elvia er Norges største nettselskap og leverer strøm til omtrent 2 millioner personer i Innlandet, Oslo og Viken. Ved sammenslåingen i januar 2020 ble det utviklet en ny merkevareprofil og visuell identitet, som også skulle gjenspeiles på en ny felles nettside. Det var her Computas kom på banen.  

Et tverrfaglig team bestående av utviklere og spesialister på design og brukeropplevelser fra blant annet Computas jobbet tett sammen med Elvia og Anti, byrået bak den nye visuelle identiteten, hele veien frem til lansering. I starten av prosjektet ble det arrangert en workshop for å definere et sett med designprinsipper som skulle gjenspeile Elvias identitet og merkevareprofil. Designprinsippene ble brukt som retningslinjer gjennom hele prosjektet. Målet var at den nye identiteten skulle være gjenkjennelig på nettsiden, både visuelt og gjennom brukergrensesnittet. For å sikre at løsningen traff på målene hadde teamet tett oppfølging med ukentlige designmøter og jevnlig avsjekk av løsningsforslag underveis. 

Spesialistene fra Computas hadde jobbet med oss ganske lenge før dette prosjektet, noe som var veldig verdifullt. De kjente godt til bransjen og våre tidligere arbeider. Dette var gull verdt da vi skulle tilrettelegge for en ny løsning og nye behov, sier Arnhild Myhr Kveli, produkteier hos Elvia. 

Interaktivitet med bruker for å tydeliggjøre den nye profilen

Den nye visuelle identiteten hadde et underliggende konsept med tydelig kobling til tjenesten Elvia tilbyr, nemlig å «slå på strømmen» for sine kunder. Det var derfor viktig at nettsiden også gjenspeilet dette – at «noe slås på». Den endelige løsningen av nettsiden gjenspeiler konseptet gjennom den visuelle og tekniske utformingen, og konseptet er gjennomsyret i knapper og lenker på siden. Profilen tar ikke bare for seg designelementer som fargepalett og typografi, men også designmønstre og interaktivitet hos brukeren. 

– Et av hovedmålene var å jobbe med hvordan vi skulle ta den nye profilen ut på digitale flater, og hvordan Elvia skulle oppleves for kundene når de besøker siden. Designet og brukergrensesnittet har en tydelig kobling til profilen og er både helhetlig og gjenkjennbar, sier Kveli. 

Brukeren i fokus

Elvia ønsket at nettsidens innhold også skulle være tilpasset brukeren. Den nye løsningen skulle henvende seg til kunden og bruke et forståelig språk, fremfor et tungt fagspråk slik de tidligere nettsidene hadde hatt en tendens til å bruke. Designet og utviklingen av nettsiden ble derfor tilrettelagt for at artikler og innhold skal være lett fordøyelige, også visuelt og typografisk. Den nye løsningen åpner i tillegg opp for at innholdsprodusentene selv kan redigere og sette opp komponenter på siden, noe som gir en enklere og mer fleksibel måte å jobbe på. 

Brukergrensesnittet ble også optimalisert. For eksempel skulle de mest brukte funksjonene ligge lett tilgjengelig på forsiden. Ved hjelp av brukerinnsikt kunne Computas justere underveis og optimalisere den endelige løsningen til kundenes beste. 

– Det var viktig for oss at vi snakket med, og ikke til, kunden. Flyten på siden er nå tilpasset deres behov og plattformen er blitt mer dynamisk. I tillegg er den også bygget opp for å være mer søkemotorvennlig. Vi har allerede fått flere gode tilbakemeldinger, både internt og eksternt, på at det er enkelt å finne frem og at det visuelt ser bra ut, sier Kveli.

Designsystem – en designmanual 2.0

Computas har også vært med på å utvikle et designsystem for Elvia – en designmanual som viser hvordan alle de visuelle elementene skal se ut. Dette er en intern IT-løsning og kodebibliotek som gjør at alle som jobber med digitale flater enkelt kan holde seg til de visuelle prinsippene som gjelder. Systemet vil ha stor verdi for de interne utviklere i videreutvikling av nettsidene eller andre applikasjoner og systemer. De vil raskere kunne gjenspeile ønsket design og brukeropplevelse, uten å bruke tid på å kode elementene fra bunnen av. 

Videre utviklingen av nettsiden

Etter at nettsiden ble lansert har Computas vært involvert i nye prosjekter for Elvia som er under utvikling nå. Et av prosjektene handler om å få bedriftskunder inn i den nye plattformen, slik at de kan dra nytte av et mer brukervennlig grensesnitt og funksjonalitet. I tillegg jobber Computas med å utvikle og oppdatere «strømbruddskartet» slik at brukerne får mer relevant informasjon om blant annet status på strømbrudd og når de kan forvente at strømmen er tilbake igjen. 

– Nettsiden er det viktigste første steget for å kunne skape kjennskap og tillit til hvem Elvia er og hva vi gjør. Når dette nå er på plass, gleder vi oss til videreutviklingen av siden. Vi ønsker å være en enda mer rådgivende og støttende aktør for våre kunder, og skape en nærere kunderelasjon – og da er spesielt optimalisering av Min Side viktig i tiden fremover, avslutter Kveli. 

– Vi er stolte av å jobbe med en samfunnskritisk aktør som Elvia som tar brukeropplevelse på alvor i sine digitale satsninger. Vi er veldig fornøyde med et godt samarbeid, og er glade for positive tilbakemeldinger på utforming og brukervennlighet. Nå er vi allerede i gang med nye prosjekter for å optimalisere løsningen, og gleder oss til fortsettelsen, sier Sigrid Ekremsvik Dragset, kundeansvarlig i Computas.

Vil du vite mer?

Kontakt oss gjerne på e-post for en uforpliktende prat.

Sigrid Ekremsvik Dragset