Design sprint ga FINN jobb ny retning

Med en tydelig økning i bruken av mobil, og en nedgang i desktop-trafikk, så Finn.no et behov for å endre søknadsprosessen på FINN jobb. For å ta tak i problemstillingen bestemte de seg for å gjennomføre en design sprint, og valget på fasilitator falt på Computas. Etter én intens uke fikk FINN jobb en klar retning for sitt videre arbeid. Selv omtaler de sprinten som vellykket og lærerik.

FINN jobb er Norges største kommersielle markedsplass for stillingsutlysninger, med en kvart million nye jobber som blir publisert hvert år. Visjonen er å hjelpe kandidater og bedrifter til å finne hverandre, hovedsakelig gjennom rubrikkannonsering.

Den etablerte prosessen for å søke jobb via Finns nettsider fungerer godt på en datamaskin, men viste seg å være vanskelig å utføre på mobil. Med økning i mobiltrafikk og nedgang i desktop-trafikk, var dette en problemstilling FINN jobb måtte ta tak i for å tilby god verdi til sine kunder, annonsørene, og brukerne.

FINN jobb besluttet derfor å gjennomføre design sprint for å komme nærmere en løsning på utfordringen. FINN er en stor bedrift med mye kompetanse. Med 60 erfarne og kunnskapsrike ansatte innen produktutvikling, var det viktig for FINN at de hadde tro på den eksterne fasilitatoren og den kompetansen som de brakte.

Vi ønsket å gå for de vi stolte mest på og som hadde en modenhet innen metoden. Computas var veldig tillitvekkende og hadde gode meritter. I tillegg forstod de hvor vi kom fra

Hilde Sommerstad, forretningsutvikler i FINN jobb.

Prosessen med å sette i gang design sprinten startet ved forarbeidet. Det gikk fire uker fra avgjørelsen ble tatt til den intensive uken ble gjennomført. I denne perioden hentet de inn all innsikt de trengte, blant annet gjennom intervjuer med brukere av løsningen. Målsetningen for sprinten var å teste en prototype for å oppnå dobbelt så høy konvertering på mobil som på desktop.

– En design sprint er en metode som skal gjøre det vanskelige enkelt. Løsninger som skal fungere i en kompleks verden krever flere innfallsvinkler i idé- og utviklingsfasen, og det er derfor viktig med en tverrfaglig tilnærming, sier Ram Yoga, fasilitator for FINN’s design sprint og fagdirektør for forretnings- og tjenestedesign hos Computas.

Deltakerne fra FINN bestod av til sammen syv personer, alt fra produktdirektør for Marked Jobb og produktsjefer, til utviklere og designere. Computas stilte selv med to fasilitatorer. Deltakerne hadde lite kjennskap til design sprint som metode, og det ble derfor satt opp et forberedende møte før selve sprint-uken for å sikre samstemte forventninger om hva man skulle oppnå. For å lede vei ble det tidlig satt et langsiktig mål for problemstillingen og det ble utarbeidet en hovedhypotese.

– Fasilitatorene fra Computas hadde stålkontroll på prosessen vi skulle gjennom. Vi var med på reisen, og var sikre på at vi skulle komme i mål på grunn av tilliten vi hadde til de som styrte. Det skapte også en god dynamikk at de var to fasilitatorer som kunne spille på hverandre, sier Sommerstad.

For FINN jobb gav designsprinten umiddelbar verdi på flere områder. I tillegg til å kunne validere hovedhypotesen, fikk de både fart og retning på et fokusområde som var viktig. I dag er de godt i gang med det videre arbeidet. Designsprinten skapte også et tverrfaglig samarbeid hvor nøkkelpersoner var involvert, noe som var uunnværlig.

– Vi er svært fornøyde med resultatet. Det viktigste er læringen som kommer ut i den andre enden av en slik uke, som man kan jobbe videre med. Det å ha full fokus på et problem som du endelig får tatt tak i, er svært tilfredsstillende, avslutter Sommerstad.

Portrettbilde av Ram Yoga

Vil du vite mer?

Ta kontakt for en uforpliktende prat

Ram Yoga