Kan en app gjøre pensjon interessant?

Pensjon er et tema som for mange er vanskelig å forstå. Storebrand ønsket å hjelpe sine bedriftskunder med å synliggjøre verdien av pensjonssparing til deres ansatte. Med hjelp fra Computas har Storebrand utviklet appen «Min pensjon». Den øker forståelsen for at pensjon er sparepenger man selv kan forvalte og se vokse fra måned til måned. Brukerne har nå fått et nærere forhold til egen sparing og 30 prosent benytter appen minst én gang i måneden.

Storebrand er en av de største pensjonstilbyderne på markedet i dag. I 2018 ønsket de å utvikle en app for å formidle og forenkle pensjon for Ola og Kari Nordmann. Appen skulle gi sluttbrukeren et aktivt forhold til pengene sine og kunnskap om hvordan de kan forvaltes og investeres slik en selv ønsker. Utfordringen lå i at folk har lav kunnskap om pensjon generelt og kvier seg for å sette seg inn i denne delen av sin personlige økonomi.

Voksenopplæring på et kjedelig tema

Da prosjektet startet i august 2018 gikk Computas først i gang med å forstå og finne ut av hva slags kunnskap folk flest hadde om pensjon. Det viste seg at kunnskapen om pensjonssparing var lav. Pensjon var et tema mange sa de hadde dårlig samvittighet for – kanskje planer om å fikse, men som føles så fjernt at man allikevel ikke tar tak i det.

Gjennom appen ønsket Storebrand å hjelpe sluttbruker, arbeidstakerne hos deres bedriftskunder, med å forstå at pensjon er noe man bør ta stilling til mens man er i arbeidslivet. Det handler om å sikre sin egen økonomiske fremtid og legge til rette for en god pensjonisttilværelse. Målet var å utvikle noe som forklarte pensjon på en så enkel måte som mulig. Appen skulle gi den oversikten og informasjonen som er nødvendig for å ta stilling til egen pensjon.

Høy brukernytte

Innsikten i problemstillingen og målgruppens behov førte til utvikling av ulike konsepter. Alle konseptene ble brukertestet av fokusgrupper bestående av eksisterende kunder av Storebrand. Ut i fra det valgte konseptet, utviklet Computas en løsning som gir sluttbrukeren en enkel oversikt og skiller mellom de ulike formene for sparing. I tillegg til å se hvor mye penger man har spart, vises prognoser gjort av Storebrand som beregner hva pensjonen kan bli når man pensjonerer seg ved en gitt alder. Løsningen fokuserer på en bevisstgjøring rundt egen ordning og hvilke tiltak man kan gjøre, som for eksempel å endre spareprofil for å potensielt få igjen mer. Det var også viktig at appen var i tråd med web-utformingen hos Storebrand slik at ulike dokumenter vises likt på alle ulike flater.

Verdi for både kunder og sluttbrukere

Bedriftskundene til Storebrand er veldig fornøyde med løsningen. «Min Pensjon» gjør det enklere for dem å formidle pensjonsløsningene videre til sine egne ansatte på en forståelig måte. Hos enkelte av kundene har 60 prosent av de ansatte allerede tatt i bruk appen, og 30 prosent av brukerne benytter appen minst én gang i måneden. «Min Pensjon» har bidratt til at flere sluttbrukere har fått et mer bevisst forhold til egne sparepenger, gjør tiltak i appen og endrer til ønsket spareprofil.

– Teamet fra Computas har hatt en unik evne til å tenke helhetlig på løsningen. De tok til seg problemstillingen, dykket dypt inn i oppgaven og jobbet tverrfaglig for å komme frem til best mulig løsning. Resultatet ble en app som møter utfordringene vi hadde, og som er brukervennlig og fungerer veldig godt, forteller Michael Schilling, produktsjef hos Storebrand.

Teknologi vi brukte

 • React Native
 • Redux
 • Typescript
 • Cloud Firestore
 • Firebase Remote Config
 • Firebase Crashlytics
 • Google Analytics for Firebase

Vi gjorde

 • Innsikt og analyse
 • Konseptutvikling
 • Interaksjonsdesign
 • Grafisk design
 • Brukertesting
 • Utvikling
 • Integrasjon

Portrettbilde av Marita Vangstein

Vil du vite mer?

Kontakt oss gjerne på e-post for en uforpliktende prat.

Marita Vangstein