Fjellinjen finner ny mening i datastrømmen

Fjellinjen har ansvar for drift av bomstasjoner i Oslo-regionen og innhenting av bompenger. De satt på store mengder data av svært forskjellige typer. Deres ambisjon var å sikre at data faktisk ga reell innsikt og verdi for de som benyttet seg av dem. Computas bisto i arbeidet med å tilgjengeliggjøre og å skape interesse for denne dataen – i hele bedriften.

Teamet fra Computas hos Fjellinjen bestående av ingeniører som bygget datalageret, inkluderte også spesialist på brukeropplevelser (UX) Marte Rimer.

Samlet og fremviste trafikkdata

Det første teamet gikk i gang med var å lage et verktøy for sanntidsvisning av trafikkdata som fløt gjennom Fjellinjens systemer. Denne informasjonen besto av tall og noe tekst, og var første steg på veien til å samle all informasjon på ett sted.

Det kan bli enormt mye data. Derfor er det viktig at virksomheten og de ansatte har et bevisst forhold til hvilke data man skal la seg drive av. Hos Fjellinjen startet derfor arbeidet med å undersøke behovet for informasjon hos eierne av de ulike forretningsområdene. Computas jobbet tett sammen med Fjellinjens ansvarlige for utvikling av systemet Power BI.

Martes jobb var å skape interessen for dataene slik Fjellinjen hadde som ambisjon, kombinert med godt design som snakker raskt og effektivt til mennesker. Hun opparbeidet seg en oversikt over hva de ulike virksomhetslederne har av data og hva de ønsket, for så å sette det inn i et design som er både informativt og lekkert.

– Våre data-spesialister er gode på å samle, kvalitetssikre og tilgjengeliggjøre data. Deres spisskompetanse er ikke nødvendigvis på brukeropplevelse og visualisering. Selve fremstillingen og hvordan den tolkes av brukerene, kommer ofte i andre rekke. Det blir fort en litt sånn dårlig graf fra Excel, og ikke mye mer enn det, forteller Marte.

Tallenes betydning endres av deres kontekst

“Et Excel-ark som passer til alle”-mentaliteten skinner ofte gjennom hos mange organisasjoner. Men tallene som intuitivt gir mening til en salgsavdeling, gir ikke nødvendigvis samme mening til en ingeniør eller HR-person.

– Internt skal dataene være så åpne som mulig. Vår ambisjon har vært å skape interesse for data på tvers av organisasjonen. Kanskje sitter det noen på regnskap eller kundeservice som kikker litt over på trafikkdata og oppdager noe nytt, forklarer Stian Arnesen, trafikkanalytiker i Fjellinjen.

Overført kunnskap

Arbeidet med å bygge opp Fjellinjens nye visuelle plattform har gitt gode resultater. Rapporter i Excel-stil, som stort sett sirkuleres mellom de samme personene, forsvinner gradvis til fordel for de nye løsningene og visualiseringene Computas har bidratt med for Fjellinjen. Inn har et enhetlig system med trafikkdata, driftsdata, finansdata og mer kommet til, lett tilgjengelig internt.

– Vår person som har ansvaret for Power BI, har jobbet mye med Marte og fått guiding og retning. Både for designet og grunnideene, og dessuten en masse tips og triks når nye rapporter senere skal lages internt. Vi har rett og slett fått litt av hennes kunnskap over til oss, avslutter Stian Arnesen fra Fjellinjen.

Teknologi vi brukte

  • SQL Server
  • Microsoft Integration
  • Power BI
  • Azure Devops
  • Microsoft Teams

Vil du vite mer?

Ta kontakt for en uforpliktende prat

Lars-Erik Evensen