Effektiv innovasjon med design sprint

Post-it på vegg

Design sprint handler om å raskt utvikle en ide og teste løsningen på kunder eller sluttbrukere. Arbeidsmetoden legger til rette for fokusert arbeid, med mål om å kunne validere en idé – enten det er et produkt, en tjeneste eller en strategi, i løpet av kun én uke. Er ideen god? Er tjenesten eller produktet verdt å utvikle? Er dette verdt å forfølge og investere tid og penger i? Dette er vanskelige spørsmål å besvare før noe er ferdig utviklet og testet. Design sprint gjør det mulig å få svar på dette raskere enn tradisjonell tilnærming, der vi bygger produktet før vi får tilbakemeldinger fra kundene.

Hva er design sprint?

Design sprint er en arbeidsmetode for å løse komplekse problemer. Med dette mener vi at problemet ikke har ett enkelt svar eller kun én gitt løsning. I utvikling av en ny tjeneste eller et produkt vil dette bety at teamet må velge mellom mange ulike alternativer. Det som kjennetegner design sprint som metode er varigheten, deltakerne, samarbeidsformen og typen problemer som skal løses. Oppbyggingen av design sprint skiller seg fra vanlige arbeidsmetoder innen produkt-/tjenesteutvikling:

 • Sprinten har kun én arbeidsukes varighet
 • Medlemmene av teamet plukkes ut på tvers av disipliner og avdelinger
 • Teamet følger en strukturert prosess for idéutvikling og samarbeid
 • Formålet til sprinten er å løse komplekse problemer for organisasjonen

Design sprint har som formål å løse et problem på kort tid, og det er kun satt av fem ukedager til å arbeide med prosjektet. Til gjengjeld skal teamet som jobber med design sprint den uken kun fokusere på dette prosjektet. De kan derfor stille seg selv og sine ferdigheter fullstendig til rådighet i dette tidsrommet.

Deltakerne på design sprint blir valgt ut basert på problemet vi skal løse, og bør dekke de fagområdene som trengs for å komme opp med gode løsninger. Dette resulterer i et faglig sterkt team som har forskjellige perspektiver og utfyller hverandres kompetanse. Teamet består som regel av bedriftens egne ansatte, som representerer forretningsområdene som berøres.

Med teammedlemmer fra ulike deler av organisasjonen samler vi forskjellige perspektiver, slik at vi angriper problemet fra flere kanter samtidig. Dette gjør at vi raskere kommer opp med løsninger og at man får inkludert flere synspunkter så tidlig som mulig.

Strukturen til en design sprint

Design sprint fordeler seg over én arbeidsuke, som en strukturert arbeidsprosess. Med kun én arbeidsuke som tilgjengelig arbeidstid, blir teamet nødt å prioritere valgene sine og effektivisere arbeidet.

Mandag

Teamet kartlegger problemstillingen, går gjennom alt relevant bakgrunnsmateriale og belyser problemet fra forskjellige vinkler. Deretter velger teamet ut hvilken del av problemstillingen man skal fokusere på i den kommende uka. Ved å gjøre dette i fellesskap får hele teamet felles forståelse og eierskap til problemet som skal løses.

Tirsdag

Teamet utforsker ulike løsninger, og prøver å komme opp med så mange løsningsforslag som mulig. Teamet veksler mellom å jobbe sammen som gruppe og jobbe individuelt for å utvikle ideer.

Onsdag

Teamet snevrer inn fokuset, og velger ut én løsning som de har lyst til å gå videre med. Deretter løsner de opp i uklarheter og gjør de forberedelser de trenger.

Torsdag

Teamet bygger en prototype med formål om at den skal testes på fredag

Fredag

Teamet inviterer brukere til å teste prototypen av det nye produktet eller den nye tjenesten, for å se om ideen fungerer.

Hva kan dere forvente etter gjennomført design sprint?

Etter kun fire dager med design sprint tester vi prototypen på en gruppe med kunder, og finne ut om løsningen er effektiv eller ikke. Det er gjerne tre forskjellige utfall etter gjennomført design sprint:

 • Sprinten er en suksess, og prototypen gir de resultatene som dere ønsket
  I dette scenarioet kan Computas hjelpe dere videre i prosessen, og fortsette oppfølgingen for å videreutvikle prototypen.
 • Prototypen virker ikke etter hensikten, og dere får ikke ønskede resultater
  Når dette skjer, ser vi det som verdifull erfaring. Dere har fått økt kunnskap om produktet eller tjenesten, og har et bedre utgangspunkt for å gå videre. Computas hjelper dere med neste steg i prosessen for å finne en annen løsning.
 • Prototypen gir ikke entydige svar, men det er noe der
  Dette scenarioet betyr at det trengs mer arbeid før dere vet om dere burde gå videre med akkurat denne løsningen. Computas veileder dere, og kan bistå med hjelp til å benytte informasjonen dere har samlet til å planlegge neste steg i prosessen.

Uansett utfall, så garanterer vi at dere har lært mye på ekstremt kort tid ved å bruke design sprint-metodikken, sammenlignet med en vanlig produktutviklingsprosess.

Hvorfor velge design sprint og Computas?

Computas har spisskompetanse på innovasjon gjennom design sprint, og kan hjelpe din bedrift slik at dere kan spare tid og ressurser. Vår fasilitering av design sprint inkluderer flere tjenester, og sørger for at gjennomføringen går effektivt. Ved å velge prosjektgjennomføringen med design sprint fra Computas, kan du være sikker på at du og din virksomhet får et helhetlig og vellykket prosjekt. Vi kan hjelpe dere med:

 • Innledende undersøkelser og analyser av problemet som skal løses
 • Bistand med å velge ut egnede kandidater til teamet
 • Fasilitering og ledelse av design sprint
 • Videreutvikling av vellykkede resultater og prototyper
 • Utvikling av prototype som MVP (Minste fungerende løsning)
 • Rapportering av resultater, og forslag til videre prosesser

Computas har kompetansen

Det er flere grunner til at du burde benytte Computas når du skal ta i bruk design sprint i din organisasjon:

 • Svært erfarne fasilitatorer med erfaring fra en rekke bransjer og sektorer. Våre fasilitatorer fungerer som nøytrale tredjeparter og sørger for at teamet fungerer optimalt. Vi tar oss av alt i løpet av sprinten, dere trenger bare å dukke opp og bidra.
 • Unik teknisk innsikt fordi vi er et teknologihus, og kan levere fasilitering som strekker seg lengre enn kun rådgiving og prosjektledelse. Våre fasilitatorer og designere har god innsikt i både forretning og teknologi, i tillegg til bred kunnskap fra forskjellige sektorer. I tillegg besitter vi dyp teknisk kompetanse innen både utvikling, sky og AI, som vi også kan trekke på i en sprint.
 • Vi kan ta ting videre fra prosjektfasen, og kan hjelpe deg å videreutvikle og omsette ideene til virkelighet raskt

Er du interessert i å ta i bruk design sprint for din virksomhet? Computas gir deg den helhetlige oppfølgingen du trenger.

Portrettbilde av Ram Yoga

Vil du vite mer?

Ta kontakt for en uforpliktende prat

Ram Yoga