Computas implementerer og accelererer hybride og multicloud løsninger med Google Anthos

Anthos er en serie produkter fra Google som kan hjælpe virksomheder med at realisere deres cloud-strategier, inklusiv elementer af hybride løsninger, multicloud eller one-cloud. Med Anthos kan du målrettet fokusere på hvilke dele af din applikationsportefølje du ønsker at effektivisere og modernisere. 

Du kan beholde det du ønsker on-premise eller i lokale datacentre, men fortsat have alt koblet sammen. Samtidig opretholdes sikkerhed og effektivitet. Computas er Google Cloud Premier Partner med specialisering inden for applikationsudvikling og maskinlæring, og var blandt Googles allerførste nordiske partnere som fik testet og skabt erfaringer med Anthos.

Hvorfor bruge Anthos?

Anthos åbner op for trinvis, omkostningseffektiv modernisering af legacy-løsninger med lav risiko. Med Anthos flytter du ressourceforbrug fra CAPEX til OPEX og kan fokusere mere på ny funktionalitet og effektivisere drift og administration af dine applikationer. 

Gevinster ved at tage Google Anthos i brug:

 • Op til 4,8 gange afkast (ROI)
 • 40% til 55% øgning i platformens effektivitet
 • 58% til 75% øgning i appmigrering og modernisering
 • 60% til 96% forbedring i produktivitet for sikkerhedsopgaver
 • 23% til 38% reduceret ikke-kodende aktiviteter for udviklere

Tallene er taget fra rapporten “New Technology Projection: The Total Economic Impact™ Of Anthos” av A Forrester Total Economic Impact ™ Study Commissioned By Google i november 2019.

Hvorfor modernisering?

Selskaber i alle størrelser sidder med udfordringer knyttet til modernisering af deres IT-porteføljer, det være sig hardware eller software. Mange har høje omkostninger knyttet til drift, licenser, fornyelse af hardware etc. Samtidig øges presset fra flere sider om at skulle modernisere, effektivisere, minimere omkostninger, øge frekvensen i udviklingen af ny funktionalitet. Samlet set står mange overfor svært komplekse problemstillinger og ofte en følelse af magtesløshed. 

Hvorfor er modernisering så vanskelig? Ofte får man en følelse af, at når man logger på sine fagsystemer går man 20–30 år tilbage i tiden sammenlignet med de apps du bruger hver dag på smartphonen. Det er der en række grunde til. Kort fortalt ligger udfordringerne hos selskaber med manlgende standardiseringer, en kompleks versionsmatrice af software og forretningskritiske systemer som er stærkt påvirket af kostbare licensregimer. Mange har opbygget en applikationsportefølje uden en samlet plan.

Anthos er Google’s vigtigste værktøj til at løse de udfordringer som peges på her. Man ønsker for det første at give et visuelt udtryk for alle systemer man har on-premise eller i cloud, dette giver en helt unik oversigt og muligheder for monitorering som har store fordele.

Google ønsker at bidrage til standardisering så man kan udvikle endnu mere funktionalitet på samme version og samtidig øge sikkerheden og understøtte en hensigtsmæssig flytning af workloads til cloud (ikke alt skal flyttes til cloud). Man ønsker at bidrage til at flere ressourcer går til at udvikle forretning frem for administration og at det skal ske på en iterativ måde med så lav risiko som mulig. Og ikke mindst ønsker man at bidrage til en sikker process.  

Fordele med Google Anthos

 • Moderne applikationsplatform som kan hjælpe virksomheden med at accelerere innovation i applikations- og systemudvikling og modernisere infrastruktur
 • Open-source
 • Pålidelig og sikker platform for Kubernetes-klynger
 • Automatiseret applikationssikkerhed
 • Synlighed og observerbarhed på applikationsniveau
 • Øget produktivitet for udviklerne og forkortet tid til markedet
 • Et kraftfuldt værktøj for at lykkes med multicloud og hybridcloud
 • Computas er en del af partnerøkosystemet

Hvad er Google Anthos?

I praksis er Anthos en open-source applikationsplatform som lader brugeren skabe kohærens mellem løsninger, både dem som er placeret “on-premise”, og dem som er sat ud i cloudplatforme. På den måde kan du teste ny, smidig cloudteknologi og løsninger for enkeltdele af driften i dit eget tempo, uden at skulle forandre og omorganisere alle digitale tjenester. Anthos accelererer applikationsudviklingen både når du skal modernisere eksisterende applikationer, og når du ønsker at lave nye applikationer i cloud.

Google Anthos fungerer lige så godt på multicloud-løsninger som hybridcloud. man kan bruge Google Anthos for lettere at koble forskellige cloudløsninger sammen til en multicloud-løsning. Anthos bruger container-teknologi, som Kubernetes, for lettere at administrere applikationer og løsninger på tværs af lokationer og cloudleverandører.

Computas hjælper med modernisering af IT-infrastruktur og applikationsportefølje

Computas har etableret sit eget Anthos testcenter. I testcenteret har vi udviklet en række scenarier som er relevante for de allerfleste større virksomheder (fra VM-migration til hybride cloud-løsninger). Vi kan afklare kompleksiteten på et tidligt tidspunkt og dermed reducere risiko og øge chancen for at lykkes med moderniseringen af hele eller dele af applikationsporteføljen. På den måde kan virksomheden i løbet af få uger danne sig et solidt grundlag for en moderniseringsstrategi af sin IT-infrastruktur og applikationsportefølje. Tag kontakt med os i dag hvis du har spørgsmål om Google Anthos eller andre cloudtjenestløsninger.

Vil du vide mere?

Så kontakt venligst

Mikkel Ebbesen