Akselererer hybride og multicloud løsninger med Google Anthos

Anthos er en serie produkter fra Google som kan hjelpe virksomheter med å realisere sin skystrategi, inkludert elementer av hybride løsninger, multicloud eller one-cloud. Med Anthos kan du målrettet fokusere på hvilke deler av din applikasjonsportefølje du ønsker å effektivisere og modernisere. 

Du kan beholde det du ønsker on-premise eller i lokale datasentre, men fortsatt ha alt knyttet sammen. Samtidig som sikkerhet og effektivitet ivaretas. Computas er Google Cloud Premier Partner med spesialisering innen applikasjonsutvikling, og var blant Googles aller første nordiske partnere som fikk teste og bygge erfaring på Anthos. 

Hvorfor bruke Anthos?

Anthos åpner opp for stegvis, kostnadseffektiv modernisering av legacy løsninger med lav risiko. Med Anthos flytter du ressursbruk fra CAPEX til OPEX og kan fokusere mer på ny funksjonalitet og effektivisere drift og administrasjon av dine applikasjoner. 

Gevinster ved å ta i bruk Google Anthos:

 • Opptil 4,8 ganger avkastning (ROI)
 • 40% til 55% økning i plattformens effektivitet
 • 58% til 75% økning i appmigrering og modernisering
 • 60% til 96% forbedring i produktivitet for sikkerhetsoppgaver
 • 23% til 38% reduserte ikke-kodende aktiviteter for utviklere

Tallene er hentet fra rapporten «New Technology Projection: The Total Economic Impact™ Of Anthos» av A Forrester Total Economic Impact ™ Study Commissioned By Google i november 2019.

Anthos forklart på ett minutt

Hva er Google Anthos?

I praksis er Anthos er en open-source applikasjonsplattform som lar brukeren skape koherens mellom løsninger, både de som er plassert on-premise, og de som er satt ut i skyplattformer. På denne måten kan du teste ut ny, smidig skyteknologi og løsninger for enkeltdeler av driften i ditt eget tempo, uten å måtte forandre og omorganisere alle digitale tjenester. Anthos aksellerer applikasjonsutviklingen både når du skal modernisere eksisterende applikasjoner og når du ønsker å lage nye applikasjoner i skyen. 

Google Anthos fungerer like bra på multicloud-løsninger som hybridsky. Man kan bruke Google Anthos for å lettere koble ulike skyløsninger sammen til en multicloud-løsning. Anthos bruker container-teknologi, som Kubernetes, for å enklere administrere applikasjoner og løsninger på tvers lokasjoner og skyleverandører. 

Fordeler med Google Anthos

 • Moderne applikasjonsplattform som kan hjelpe virksomheten med å akselerere innovasjon i applikasjons- og systemutvikling  og modernisere infrastruktur
 • Open-source
 • Pålitelig og sikker plattform for Kubernetes-klynger
 • Automatisert applikasjonssikkerhet
 • Synlighet og observerbarhet på applikasjonsnivå
 • Økt produktivitet for utviklere og forkortet tid til markedet
 • Et kraftfullt verktøy for å lykkes med multicloud og hybridcloud

Computas hjelper med modernisering av IT-infrastruktur og applikasjonsportefølje

Computas har etablert et eget Anthos testsenter. I testsenteret har vi utviklet en rekke scenarier som er relevante for de aller fleste større virksomheter (fra VM migration til Hybride cloud løsninger). Vi kan avklare kompleksiteten på et tidlig tidspunkt og dermed redusere risiko og øke sjansen for å lykkes med moderniseringen av hele eller deler av applikasjonsporteføljen. På denne måten kan virksomheten i løpet av få uker danne seg et solid grunnlag for en moderniseringsstategi av sin IT-infrastruktur og applikasjonsportefølje.

Portrett Pål Knudsen

Vil du vite mer?

Ta kontakt for en uforpliktende prat

Pål Vermund Knudsen