Ansatt koder på laptop med Computas logo

FrameSolution

FrameSolution – er udviklet af Computas og er en basis-workflowløsning, der kan tilpasses mange områder og domæner indenfor offentlig forvaltning. Vores basisløsning er udviklet på +20 års erfaring med alt lige fra anvendt kunstig intelligens til landsdækkende implementeringer af store fagsystemsløsinger

FrameSolution er et rammeværk for procesløsninger. I store og små organisationer er processer og arbejdsgange ofte bygget på rutiner og faste procedurer. Vores løsning FrameSolution er udviklet netop til denne type af procesdrevet arbejdsgange med behov for vidensunderstøttelse.

FrameSolution er rustet til hurtigt og effektivt at håndtere ændringer i de bagvedliggende lovgivninger og processer. Løsningen er bygget på regelbaserede systemer og processer og har en Adaptiv Case Management – tilgang (ACM) – Det betyder, at vi automatisk kontrollerer de bagvedliggende regler og ændrer dem, hvis lovgivningen ændrer sig. Med FrameSolution får I en it-løsning med en lang levetid med et minimum af vedligeholdelsesomkostninger.

FrameSolutions styrker

  • Opgavecentreret og intuitiv arbejdsflade
  • Fleksible processer og interaktion med plads til brug af professionel dømmekraft
  • Støtte til korrekt udførelse af opgaver gennem et tilpasset workflow med automatisk overholdelse af tidsfrister o.l.
  • Mulighed for at arbejde med data og få overblik og bygge ledelsesrapporteringer i alle visualiseringsværktøjer

Framesolution består af fire integrerede dele;

Proceskomponenten modellerer arbejdsopgaver som samlinger af arbejdsprocesser. Hver arbejdsproces er igen modelleret som en samling af trin.

Organisationskomponenten modellerer organisationen som en samling af organisatoriske enheder. Hver organisationsenhed kan indeholde andre organisatoriske enheder. Den mindste organisatoriske enhed er en person. Personer i hver organisatorisk enhed har roller. Rettigheder og arbejdsprocesser kan knyttes til hver enkelt rolle.

Regelmotoren læser og evaluerer regler. Det bruges af workflowkomponenten, men kan også bruges af andre dele af applikationen, der skal evaluere regler. 

Workflowkomponenten modtager nye arbejdsopgaver, fordeler arbejdsprocesserne i disse arbejdsopgaver til personer/roller og kalder regelmotoren for at sikre, at arbejdsprocesserne fordeles til den rigtige person/rolle.

Computas har med udgangspunkt i FrameSolution bygget adaptive sagsbehandlingsløsninger til en lang række faglige domæner mange steder i verden. Domstole og forsvar i lande som Kosovo, Grækenland, Makedonien og Norge bruger i dag FrameSolution. Beskæftigelse-forvaltningen, Fødevaretilsynet og Udlændingedirektoratet i Norge har ligeledes brugt og bruger løsningen i mange år.

Want to know more?

Please fill out our contact form