Teodor Ande Elstad

Overingeniør

Teodor er glad i å drive med opplæring og kompetansespredning. Han er blant annet en av lederene for fagnettverket Programmering i Computas, som er en sammenslåing av fagnettverkene for .net, java og software engineering. Fagnettverkene ble slått sammen for bedre kompetansedeling på tvers, og Teodor representerer .net

— Hva gjorde at du spesialiserte deg innenfor .net?

— Det er to typer utviklere her i verden, de som er opptatt av plattform og de som er opptatt av produkt. Jeg er blant de siste. Og så er det gode verktøy på .net. Som fagnettverksleder må jeg selvsagt være litt ekstra opptatt av .net. Så det blir en “running gag” at jeg krangler litt med de som driver med java. Men jeg regner med at de som kjenner meg godt vet at det bare er bullshit.

Multicloud hos Elvia

Til daglig jobber Teodor med et system som skal finne feil på de nye automatiske strømmålerne til Elvia.

— Målet er at systemet vi bygger skal kunne gjøre mye av denne jobben automatisk, og gi de som jobber med målerfeil et samlet verktøy for analyse av feilsituasjonene.

Computas er partner med både Google og Microsoft og har erfaring med utvikling på både Azure og Google Cloud Platform. For Elvia (tidligere Hafslund) anbefalte vi en multicloud-strategi, med fordeler fra alle teknologier. Fordeler Elvia i dag bruker aktivt!

Målet er at systemet vi bygger skal kunne gjøre mye av denne jobben automatisk.

Teodor Elstad, Overingeniør

Utgjør en stor forskjell

Før Teodor begynte på prosjektet hos Elvia, jobbet han ganske lenge hos Utlendingsdirektoratet, UDI.

— Vi har blant annet jobbet med automatisering av saksbehandling. Saker som ikke har høy prioritet har ofte lang saksbehandlingstid, selv om de er kurante å innvilge. Med systemet vi nå har laget kan enkle saker innvilges i løpet av et par dager, om alle kriterier er oppfylt. Det var veldig givende. Det er folk i andre enden som dette utgjør en stor forskjell for. Og så skal vi heller ikke glemme at også saksbehandlerne sliter med saker de ikke rekker å behandle.

I tillegg har han jobbet med et prosjekt som skal hindre at folk misbruker au pair-ordningen. Et annet viktig prosjekt Computas har hos UDI nå er automatisering av statsborgerskap. Her bruker Computas et løsningskonsept basert på Microsoft Azure som vil bidra til betydelig lavere behandlingstid. Han betegner det som artige prosjekter, fordi målet og behovet var lett å formidle.

Føles bra å lykkes med å formidle

Teodor er mye brukt på interne foredrag, særlig på fagdagene.

— En ting som kanskje er irriterende med IT er at det er et vanskelig fag å prate med folk om. Man snakker veldig fort teknisk med fagbegreper som er vanskelig å forklare videre. Ofte sitter man alene og går veldig dypt inn i et problem. Å kunne snakke om det til andre kolleger, og klare å formidle det så det får en slags gjenklang hos de du snakker med, det føles bra.

På fritiden spiller Teodor i band. Han trekker paralleller til det å holde foredrag.

— Det er gøy å stå på en scene, vise litt showmanship. Det er vel derfor jeg også liker å holde tekniske foredrag. Det gir litt samme følelsen.

Ingen spisse albuer

Det var fokuset på kunnskapsdeling som gjorde at Teodor valgte å jobbe i Computas. Og det er fortsatt viktig:

— Det er mange flinke kollegaer i firmaet. Vi er flinke til å løfte hverandre. Ingen har spisse albuer, folk er veldig opptatte av å lære bort de tingene de kan. Men det er også en faktor at Computas er eid av de ansatte. Alle er aksjonærer, alle kan være med. Jeg tror også det gjør noe med kulturen innad i firmaet. Strukturen er flat og det er lett å prate med andre.

Møt Teodor – Vi søker flere .Net utviklere og teknisk arkitekter nå – Ledige stillinger

Ta kontakt med Teodor