Computas på Arendalsuka

Mandag 12. august er det atter en gang duket for Arendalsuka! En møteplass for nasjonale og lokale aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv for debatt og utforming av politikk. Computas er som tidligere sponsor og deltaker på IKT-Norges arena og har to poster på deres program, i samarbeid med politiet og UDI.

Tirsdag 13. august – 13:00 – 13:50

FERSK UNDERSØKELSE: ALLE ROPER ETTER IT-KOMPETANSE – MEN SVIKTER NYUTDANNEDE TEKNOLOGER

IKT-kompetanse blir stadig viktigere for å lykkes med et konkurransedyktig næringsliv og en bærekraftig velferdsstat i Norge. Det er velkjent at det er knapphet på denne avgjørende kompetansen og at det utdannes for få. Likevel opplever mange nyutdannede teknologer nå at de ofres som arbeidstakere både i offentlig sektor og det private næringsliv. En fersk undersøkelsen gjennomført av Norstat viser at kun en av tre har ansatt eller leid inn nyutdannede det siste året. Hva risikerer vi som samfunn ved ikke å gi denne viktige gruppen relevant erfaring og en god start på karrieren? Computas og Utlendingsdirektoratet, to aktører som har valgt å satse målrettet på erfaringsmangfold og nyutdannede, deler sine erfaringer. Avslutningsvis utfordres politikere til debatt.

Deltakere:

 • Dag Anders Brunstad, Direktør for Digitalisering, Utlendingsdirektoratet
 • Trond Eilertsen, Adm.dir Computas og styreleder for næringslivsnettverket KID
 • Rune Støstad (Ap), Stortingsrepresentant og andre nestleder, Næringskomiteen
 • TBD
 • Ordstyrer: Mali Hole Skogen, Teknologi- og bærekraftsdirektør, IKT-Norge


Onsdag 14. august – 12:00 – 12:50

POLITIETS DIGITALISERING PÅ ETTERSKUDD – EN TRUSSEL FOR NASJONAL SIKKERHET

Det har vært for lite fokus på å løse politiets samfunnsoppgave raskere og bedre med teknologiske virkemidler. Konsekvensen er ineffektiv bekjempelse av kriminalitet, noe som går ut over tryggheten i samfunnet. Dette var essensen i Riksrevisjonens gjennomgang fremlagt av riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i 2023. Likevel opplever ikke ledelsen i Politiets IT-tjenester (PIT) tilstrekkelig fokus på behov for modernisering. Hvor tydelig må trusselbildet bli for at digitalisering skal prioriteres høyere? Har distriktspolitikk og telling av antall politiårsverk vunnet til fordel for god teknologistøtte til politiet og nasjonal sikkerhet? Dette blir ett spennende innlegg og dialog med Catherine Janson, direktør for Politiets IT-enhet, Kristine Beitland, Director and Government Affairs Lead Nordics i Microsoft Norge og Computas. Avslutningsvis utfordres politikere til debatt.

Deltakere:

 • Catherine Janson, Direktør, Politiets IT-enhet
 • Kristine Beitland, Director and Government Affairs Lead Nordics, Microsoft Norge
 • Lars Stokke, Direktør Tjenestesalg Offentlig, Computas
 • Ingunn Foss, Stortingsrepresentant og medlem i Stortingets justiskomité, Høyre
 • Odd Harald Hovland, Stortingsrepresentant og medlem Stortingets justiskomité, Arbeiderpartiet
 • Ordstyrer: Jarle Roheim Håkonsen, Direktør for næringspolitikk og kommunikasjon, IKT-Norge