Clean Code – Hva er det og hvorfor skal vi bry oss?

12. november 2020 Kl 17-19 arrangerte vi «Clean Code – Hva er det og hvorfor skal vi bry oss» for studenter som tar høyere utdanning innenfor teknologiske fag.

Er det ikke nok å skrive kode som fungerer?

Har du noen gang opplevd å overta kode hvor en tilsynelatende enkel endring får alt til å falle fra hverandre? Ved å streve etter Clean code vil vi bli bedre til å reflektere over koden vår og lære å skrive kode som er mer lesbar, begripelig, testbar og åpen for endringer.

I første del går vi gjennom de viktigste prinsippene fra Clean code og hvorfor de er viktige i vårt daglige arbeid. Lære hvordan konvensjoner påvirker hvordan vi tenker om og oppfatter kode. Til slutt vil vi se på eksempler fra faktiske prosjekter og hvordan disse kan gjøres bedre.

Foredragsholder var John Melin, Kunnskapsingeniør i Computas. Han har lidenskap for gode brukeropplevelser og applikasjonsutvikling med web-teknologier, responsivt design, universell utforming og er svært opptatt av lesbarhet med Clean Code.