Nokios 2021 header

NOKIOS 2021

Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor (NOKIOS) er en møteplass for alle aktører som kan bidra til bedre og mer effektive offentlige tjenester i Norge ved god bruk av IKT. I 2021 arrangeres konferansen for 15. gang.

Utstillerseminar

Syv steg for å lykkes med automatisering i offentlig sektor

Torsdag 28. oktober Kl. 12.30 – 13.00

De teknologiske mulighetene som åpnes ved bruk av i skyteknologi, kombinert med kunstig intelligens og nye, mer samhandlingsorienterte organisasjonsformer, skaper grobunn for mer intelligente og effektive virksomheter. I Computas utvikler vi effektive og automatiserte løsninger, og har bistått flere små og store virksomheter med automatisering, bl.a. automatisering av statsborgerskap hos UDI. Når rutineoppgaver utføres av maskinene, kan ansatte fokusere på de mer kompliserte oppgavene. Men hva skal til for å få til automatisering og hva bør du tenke på? I dette utstillerseminaret gir vi deg 7 konkrete tips til hvordan du kan komme i gang med automatisering.

Portrett Pål Knudsen

Foredragsholder Pål Knudsen
Løsningsarkitekt og forretningsutvikler, Computas

Pål er løsningsarkitekt og forretningsutvikler i Computas. Han har 15 års erfaring med å hjelpe kunder ta i bruk moderne teknologi og metoder for å løse kundenes forretningsbehov og effektivisere deres arbeidsprosesser. Han har blant annet vært med å lage UDIs nye løsning for automatisering av statsborgerskap.