Nokios 2021 header

NOKIOS 2021

Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor (NOKIOS) er en møteplass for alle aktører som kan bidra til bedre og mer effektive offentlige tjenester i Norge ved god bruk av IKT. I 2021 arrangertes konferansen for 15. gang. Computas var blant leverandørene som deltok i programrådet til NOKIOS og bidro med både workshop, foredrag og stand.