Trondheim Developer Conference 2023

Trondheim Developer Conference 2023 ble gjennomført av et tversnitt av ulike teknologi-samfunn i Trondheimregionen med hjelp fra Den Norske Dataforening (DND). Målet med konferansen var å organisere en ikke-kommersiell samfunns-drevet konferanse med teknologientusiaster som ville lære av hverandre, dele kunnskap og møtes.

Computas deltok med stand og foredrag:

Mads Opheim holdt foredraget «Quarkus Native – from scratch to production»

Mads Opheim er utvikler for Computas, hvor han for tiden jobber med et oppdrag fra NAV. Mads har som ønske å gjøre folk fantastiske i trygge omgivelser og delte sine erfaringer om hvordan han selv har tatt i bruk Quarkus. Quarkus gjør det mulig for Java-utviklere å lage applikasjoner for en moderne, skybasert verden.

Skyteknologi

Stordriftsfordelene ved skybaserte løsninger, drift og de banebrytende teknologiske mulighetene som tilbys i skyplattformer som Microsoft Azure og Google Cloud Platform, gjør at selskaper nå i raskt tempo tar steget ut i skyen. Det ligger et enormt potensiale i å ta i bruk nye innovative skytjenester fra aktører som Microsoft og Google og de som klarer å utnytte disse mulighetene best vil få et konkurransemessig fortrinn. Ved å kombinere teknologisk spisskompetanse med bred forretningsforståelse, hjelper vi med å ta gode valg for å lykkes med løsningsmodernisering og bruk av skyteknologi, AI og IoT.

Illustrasjonsbilde med mac og forretningsplan på et bord

Rådgivning

Rådgivning er en viktig del av Computas’ tjenestetilbud. Vi hjelper våre kunder med å planlegge og gjennomføre «den digitale reisen». Det kan handle om å legge om interne og eksterne prosesser, møte kunder i nye digitale flater, utnytte potensialet i radikal teknologi som maskinlæring og kunstig intelligens, og utvikle nye forretningsmodeller for økt konkurransekraft og bedre effektivitet. Vi leverer alt fra inspirerende foredrag og workshops, til støtte i innovasjonsprosesser, innsikt og dataanalyse, Proof of Concepts og løsningsutvikling.