Derfor valgte han å vende tilbake fire måneder etter at han sluttet i jobben

Marcus Wærsted Skogsaas
At Computas satser mye på intern kompetansedeling er en av grunnene til at Marcus Wærsted Skogsaas trives der.

Saken ble også omtalt på digi.no 20.12.2021

IT-konsulentselskapet Computas har som ambisjon å være blant bransjens aller beste på å dyrke et levende fagmiljø for sine ansatte. Fire ganger i året arrangeres Computasdagen, en intern konferanse hvor de ansatte deler kunnskap og erfaring på tvers av fagområder og domener.  

Som leverandør av IT-tjenester og rådgivning jobber Computas med å utvikle framtidens teknologiske løsninger. Da er det viktig å være i forkant, og stimulere de ansatte til å strekke seg mot nye mål. Dette er noe også kundene kan nyte godt av.

At Computasdagen under pandemien har foregått digitalt, har naturlig nok lagt en demper på det sosiale aspektet. Men betydningen av en slik delingsarena med foredrag og workshops er like stor.

Blant de som var i ilden under årets siste Computasdag 17. desember er Toini Rust og Marcus Wærsted Skogsaas.

– I stedet for bare å sitte på hver vår tue, er det givende å heve blikket og dele det vi driver med. Computasdagen gjør at jeg lettere kan holde meg faglig oppdatert, sier Wærsted Skogsaas.

Utvikler i Computas Marcus Wærsted Skogsaas assosierer seg gjerne med en kode-ape.  

Egen avdeling for nyutdannede

Han er utvikler i fagnettverk Programmering, og holdt foredraget «Hva er Docker – vi går i dybden».

– Kubernetes og kontainerteknologi har blitt mye tatt i bruk de siste årene. Da jeg ble spurt om jeg ville delta i et kurs om dette, sa jeg at jeg heller kunne holde kurset. I etterkant ble jeg også spurt om å stille med et foredrag på Computasdagen, smiler Wærsted Skogsaas.

Rust er nyutdannet med en bachelor i interaksjonsdesign ved NTNU Gjøvik. Der fikk hun sammen med tre medstudenter Eurekaprisen for beste bacheloroppgave innen arkitektur og design. Da hun i høst startet karrieren i Computas, var det i avdelingen som er skreddersydd for nyutdannede – NXT.

Rust sier dette om bakgrunnen for foredraget sitt, «Bærekraft i vår industri»:

– Jeg har brukt en del tid på å sette meg inn i bærekraftfeltet. Underveis har jeg lært mye som er nyttig og mye som jeg aldri kommer til å få bruk for. Ved å destillere og dele det som faktisk er relevant, kan jeg spare andre for den jobben.

I tillegg til å fokusere på bærekraft og verdiskaping, arbeider Rust med to forskjellige prosjekter for Helsedirektoratet. 

Sammen med tre medstudenter fikk Toini Rust Eurekaprisen 2021 for beste bacheloroppgave innen arkitektur og design ved NTNU Gjøvik.  

Sluttet og begynte igjen 

Wærsted Skogsaas ser arbeidsplassen som en boltreplass der det er frihet til å bruke kreativiteten. Dette var en av grunnene til at han for et par år siden vendte tilbake til Computas, bare fire måneder etter at han valgte å slutte.

– Jeg sluttet fordi jeg ville ha kortere reisevei til jobb. Men jeg skjønte fort at jeg i et mindre selskap ikke var i nærheten av å kunne lære like mye, eller få anledning til å prøve ut like mange kule ting, som i Computas.

Han arbeider nå med et prosjekt for Fortum Oslo Varme.

– Hos denne kunden er vi et lite fagmiljø med viktige og krevende oppgaver. Da er det verdifullt for både meg og kunden at jeg har et levende fagmiljø på nesten 300 ansatte i ryggen. Computasdagen skaper engasjement og styrker tverrfagligheten, og vi får lære av ideer og beste praksis fra andre prosjekter, poengterer han.

– Å ta et steg tilbake gir et nytt perspektiv på det å utvikle et datasystem.

Rust representerer et annet fagfelt enn Wærsted Skogsaas. Hun sier seg enig i hans erfaring.

– Jeg har ikke så mye kunnskap om koding. Likevel har det en verdi for meg som interaksjonsdesigner å få innblikk i hvordan det jobbes med koding. Det gir nye knagger å henge ting på, fortsetter Rust.

I bunnen ligger ønsket om å tilby en ekstra verdi til kundene utover å løse en bestemt oppgave. 

– Jobber man med IT og digitalisering så går utviklingen veldig fort. Når det skjer mye hele tiden, er det avgjørende å holde seg oppdatert, sier Wærsted Skogsaas.

Slik kan det se ut når Computasdagen ikke arrangeres digitalt. Foto: Trygve Indrelid

Raust budsjett til faglig utvikling 

Faglig utvikling er derfor avgjørende og høyt prioritert for IT-konsulentselskapet. De ansatte i Computas er organisert i fagavdelinger, i tillegg til at de kan delta i flere selvorganiserte fagnettverk internt. Dessuten har alle hvert år et raust individuelt budsjett til kurs, sertifisering og konferanser, enten det er i inn- eller utland.

– Jeg har brukt pengene på bærekraftkurs. Dette er verdifullt for meg som har lyst til å bygge en karriere mellom design og bærekraft, sier Rust.

Computas har tydelig etablerte karriereveier for sine ansatte som følges opp i dialog mellom den ansatte og deres respektive leder.

Wærstad Skogsaas understreker at Computas også gir de som ikke ønsker å klatre i hierarkiet muligheter til å utvikle seg. De som for eksempel ønsker å være en kode-ape (ref: https://en.wikipedia.org/wiki/Code_monkey) får også drive med det de brenner for, og de får ha like mye fokus på faglig og personlig utvikling som de som ønsker seg en lederkarriere.

– Det skal være godt nok å jobbe på det nivået man er. Noen vil opp og fram, andre vil ned i grøten, sier han med et smil.

Nå håper han og Rust at det neste gang skal la seg gjøre å arrangere en Computasdag der folk kan møtes fysisk. For selv om digitale aktiviteter har kommet inn – fagprogrammet har blitt krydret med underholdning, hjemlevering av frokost, digitale konserter og humorinnslag – savnes det sosiale aspektet.

– Det å være i et fellesskap med likesinnede bidrar til den faglige utviklingen. En lærerik diskusjon kan like gjerne oppstå på festen i etterkant av konferansen, så vi gleder oss til å komme tilbake til normalen, avslutter han.