Her har AI vært praksis de siste tre tiårene

Portrett av Thomas Pettersen
CTO i Computas, Thomas Bech Pettersen.

Maskinlæring og AI: Det «alle» snakker om og skal ha inn i sine systemer. For noen aktører er dette helt øverst på prioriteringslisten, for Computas har det i praksis vært  rutine ved leveranse — de siste 25 årene. Nå skal årene med kunnskap bygge opp om nok en revolusjon i automatisert saksbehandling, med hjelp fra skyteknologi.

de fargesprakende og svært gjennomtenkte lokalene midt i Oslo sentrum, møter vi Thomas Bech Pettersen. Han har fulgt Computas siden starten, og er nå CTO i selskapet. For han, og resten av selskapet er maskinlæring og AI mer å betrakte som en standard del av leveransene de siste 25 årene, enn en hype. Pettersen mener det er spesielt ett sted kunnskapen om maskinlæring og AI trengs mer enn andre steder: I det offentliges saksbehandlingsprosesser. 

Som leverandører av løsninger til det offentlige apparatet i nærmere tretti år, er både han og Computas glade for at resten av bransjen endelig får øynene opp for hvor produktiv arbeidshverdagen kan bli med gode løsninger. 

– Overlat rutinen til maskinen

– Det skal være effektiv behandling i systemet, med en behandlingstid som helst er så rask at innbyggerne er fornøyd, sier Pettersen.

– Jeg liker å kalle det støtte for arbeidsoppgaver, fremfor saksbehandlingsløsninger, sier han.

Han mener det vil være enorme fordeler ved å digitalisere og implementere flere automatiserte løsninger, for eksempel innenfor saksbehandling. Samtidig er det viktig for Pettersen å få frem at automatisert saksbehandling legger bedre til rette for menneskelige prosesser der det er behov for det, fremfor å gjøre menneskene overflødige.

Målet er at man skal kunne overlate de mer rutinepregede oppgavene til maskiner, slik at den menneskelige kompetansen du har ansatt blir brukt på sakene som trenger det

Thomas Bech Pettersen, CTO, Computas

– Til syvende og sist er jo offentlige organisasjoner der av en grunn, de skal levere noe som er til nytte for noen, eller forvalte sannheter og rettigheter. Oppgaver kommer inn, de skal løses og resultater skal leveres i form av vedtak, tildelinger, avslag, penger eller lignende, sier han.

Og jobben til Pettersen og teknologene hos Computas, er å la saksbehandlerne ta unna oppgavekøen unna raskere, mer presist og med bedre resultat. Det gjør arbeidssituasjonen bedre for saksbehandlerne, gir innbyggerne raskere svar på sine søknader, og er god samfunnsøkonomi.

Fra manuell til halvautomatisk behandling

– I offentlig saksbehandling kan vi identifisere to kulturer – den helt manuelle, der hver sak må vurderes hver for seg, og den maskinelle, der saksvolumet er så stort at det har vært nødvendig med maskinell behandling, men med manuelle anke- og klage-muligheter, sier Pettersen

– Skatteetaten og Statens Lånekasse er gode eksempler på det siste, mens justis- og helsesektoren er klassiske eksempler på det første. De teknologiske mulighetene som bringes av kapasiteten i skyteknologien, koblet med erfaringen fra hvordan vi kan bruke IT- og kunnskapsteknologi for å støtte den manuelle saksbehandlingen, kan vi få til mer effektiv behandling med raskere svartider og bedre kapasitet til de virkelig vanskelige sakene, utdyper han.

Computas’ lange erfaring fra teknologiske innovasjonsprosjekter i privat sektor kommer også til nytte ved at velfungerende løsninger kan bringe ytterligere nyskapning til løsninger innen offentlig saksbehandling.

– Skyen har endret spillereglene

– Det kommer stadig ny teknologi som endrer spillereglene, de senere årene har det blant annet dundret inn med skyteknologi. Dette bringer med seg mange nye muligheter, sier Pettersen. Agile prosjekter, tettere bånd mellom utvikling og drift og tilnærmet uendelig kapasitet.

– Det viktigste er kanskje at man setter resultatet av utvikling i live med én gang og får løsningen ut.

Det viktigste er kanskje at man setter resultatet av utvikling i live med én gang og får løsningen ut.

Thomas Bech Pettersen

Kostnadene blir ikke nødvendigvis så mye lavere, men når man betaler for faktisk eksekveringstid og lagringsvolum, i stedet for full kapasitet blir det noe.

Midt i all hypen om skyen, ligger potensialet det foreløpig ikke snakkes så mye om. Når de fleste snakker om innsparinger og kutting av arbeidskraft, ser folkene i Computas helt andre muligheter for skyen.

– Slik vi ser det, er det muligheten for å kunne kjøre tyngre kunstig intelligens, mer maskinlæring og bruke flere datasett som er det store uforløste potensialet for skyen, mener Pettersen.

Eget datasenter begrenser dataenes bruksområde

Når dataene er låst inne i sitt eget lille datasenter, er de begrenset. Både i omfang, og i muligheten til å kjøre avanserte AI-operasjoner på dem.

– Og slik er det ikke i skyen. Trenger du mer regnekapasitet, så kjøper du det til oppgaven og kutter den ut når du ikke trenger den. Så kan du skalere opp og ned på behovet.

I skyen, gjennom multicloud-løsninger, får man det beste fra hver leverandør. Computas er i en spesielt god posisjon for å utvikle og levere skyløsninger til sine kunder, som gullpartner hos Microsoft og Premier partner hos Google. Dermed kan de best egnede funksjonene fra hver plattform brukes om hverandre.

Samtidig er det noen seiglivede myter som gjenstår, spesielt rundt sikkerhetsspørsmålet.

En illusjon som fremdeles sitter igjen, er at om man kan se datasenteret, så er det så mye tryggere.

Thomas Bech Pettersen

At man kan se av- og på-bryteren. Slik er det absolutt ikke, og de sikkerhetssystemene som brukes av skyplattformene er bygget med store ressurser og på beste kompetanse om sikkerhet. Så det meste som gjenstår, er egentlig bare lovgivningen — og holdninger.

Det fordrer naturligvis kontroll på bruken av skytjenester, hvem som leverer dem og kvalitetssikring. 

Samarbeid og brukernytte er nøkkelen

– Vi har et velprøvd konsept for å bryte ned problemstillingen til arbeidsoppgaver som må koordineres, og som hver for seg skal levere en liten bit av resultatet, sier Pettersen.

Akkurat det å jobbe tett på de som faktisk bruker systemene, innehaverne av kunnskapen som skal anvendes, er rutine for teknologene i Computas.

– Vi jobber i det rommet man ser samspillet mellom teknologiløsninger og beslutningsproblematikk. Det aller viktigste er å høre på de som skal bruke systemet daglig, mener Pettersen.

Å danne faggrupper som jobber med kunnskapsinnsamling, er alfa og omega.

Thomas Bech Pettersen

Personer som har tillit i organisasjonen, og representerer ulike sider av prosessen, er viktige for å lykkes. 

Gjennom mange år har Computas løst slike oppgaver for store kunder som NAV, UDI og Mattilsynet.

De siste årene har Computas fått solid kompetanse og erfaring på utvikling av skyløsninger for store kunder i privat sektor, blant annet Hafslund og Aker Solutions. Pettersen registrerer at offentlig sektor nå beveger seg raskt i retning av skybasert teknologi, og ønsker utviklingen velkommen.

– Vi ser frem til å kunne kombinere vår lange erfaring innen utvikling av løsninger for offentlig saksbehandling, med vår kompetanse på den nyeste skyteknologien. Sammen med våre kunder ønsker vi å utvikle fremtidsrettede løsninger med høy brukernytte og samfunnsnytte, sier han med stor entusiasme.


Portrettbilde av Marita Vangstein

Vil du vite mer?

Kontakt oss gjerne på e-post for en uforpliktende prat.

Marita Vangstein