Kickstart på IT-karrieren

Simon Isaksen, avdelingsleder i Computas NXT.

Computas’ avdeling NXT tilbyr et skreddersydd program med spennende faglig og sosialt innhold for nyutdannede teknologer. Og studenter som fremdeles er under utdanning, får anledning til å prøve seg på Computas-tilværelsen gjennom et eget sommerprogram.

Kundekontakt, forretningsforståelse, tverrfaglig teamarbeid; overgangen fra skolebenken til arbeidet som konsulent kan være krevende. I avdelingen NXT får de nyutdannede teknologene tett oppfølging og et skreddersydd program for å feste grepet om sin nye rolle.

– Vår ambisjon er at dette skal være det beste oppstartsprogrammet for nyutdannede teknologer i Norge, sier avdelingsleder i Computas NXT, Simon Isaksen.

Han forteller at det er en spennende og lærerik vei inn i arbeidslivet, som samtidig tar på alvor at denne overgangen er stor. Avdelingen har også som mål å styrke nettverket mellom de nyutdannede slik at de enklere kan dele sine erfaringer med hverandre. 

Fra student til konsulent

Som nyansatt IT-konsulent i Computas får man muligheten til å være med på utfordrende og lærerike prosjekter, parallelt med et skreddersydd utviklingsprogram.

– I løpet av de første årene skal du bygge grunnmuren for resten av karrieren. Det handler blant annet om det å bygge verdifull kompetanse, og det å bli god på å jobbe i tverrfaglige team, sier Isaksen. 

De første ukene som konsulent er satt av til å gjennomføre et introprosjekt, hvor teamet av nyansatte skal levere på alt fra design, utvikling, prosjektledelse og kundekontakt. De går også gjennom en del workshops og kurs der de blir kjent med ulike fagområder og prosjekttilnærming.

Spennende og lærerik sommerjobb

For studenter som ikke enda er ferdig med utdanningen, tilbyr Computas et eget sommerjobb- program. Det skal gi studentene en prøvesmak på konsulentyrket og se hvordan det er å jobbe i Computas. Sommerjobben varer i syv uker på Computas fargerike hovedkontor midt i Oslo sentrum. 

Den første uken settes av til en innføring. Deretter jobber studentene med et prosjekt i seks uker, i et team sammen med andre studenter. De får veiledning og oppfølging fra erfarne konsulenter i selskapet og jobber med reelle kundeprosjekter.

Kristin Aune er en av konsulentene som i dag jobber i Computas NXT. Hun har master i Datateknologi fra NTNU, og hadde sommerjobb i Computas før hun begynte å jobbe fast i Computas. Sommerjobben gav henne et veldig godt innblikk i hvordan det er å jobbe som IT-konsulent.

– Gjennom sommerjobben i fjor ble jeg godt kjent med Computas og det gode miljøet de ansatte her har. Jeg ble veldig imponert over det faglige og sosiale miljøet som er her, og den gode delingskulturen mellom alle ansatte, sier Kristin.

Kristin synes sommerjobben var en fin måte å bli kjent med organisasjonen og menneskene på. Det var det som ga Aune lyst til å søke fast stilling i Computas etter studiene.

– Jeg hørte mye bra om NXT-avdelingen og alle mulighetene man kan få hos Computas fra både veiledere og andre ansatte jeg møtte i fjor, sier hun.

Gjennom sommerjobben fikk hun verdifull erfaring som man ikke får på skolebenken. Kristin fikk et bedre innblikk i hvordan det fungerer i praksis. Det er også en fin måte å finne ut hvor du har lyst å begynne å jobbe fast. Mange som starter i avdelingen NXT, har hatt sommerjobb i Computas tidligere.

Trivelig arbeidsmiljø

I Computas er samarbeidskulturen viktig. Det er et sosialt selskap med mye fokus på faglig utvikling og teamarbeid. Det organiseres både fagdager og fagnettverkskvelder, i tillegg til sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter – alt fra brettspill og lønningspils til klatregruppe og fotballag.

– Noe av det jeg opplever som spesielt med Computas er den kulturen vi har. Folk i Computas er veldig faglig dyktige og veldig interesserte i faget sitt. Samtidig er det ingen spisse albuer – vi jobber alle på samme lag, som gjør det enkelt å ha det morsomt sammen med kollegaene sine på jobb, avslutter Isaksen.

Isaksen forteller at Computas nå ansetter til sommerjobb-programmet for å prøve seg på hverdagen som konsulent sommeren 2024, med søknadsfrist 1. oktober.

Les mer om sommerjobb 2024 her!