Nytt kurs om å fornye bedriften for å lykkes digitalt: – Tenk stort, start smått

Saken ble først publisert på digitalnorway.com 22.05.2023

Hva skal til for å gripe mulighetene med data og digital teknologi? Det lærer du om i en ny, gratis veiviser utviklet av Digital Norway og Computas.

«Nå går det unna!». Det har sikkert du også tenkt, når du ser utviklingen innen data og digital teknologi nå for tiden. Spesielt når det kommer til kunstig intelligens. 

Utviklingen er både spennende og litt skremmende – ikke minst hvis du er leder eller beslutningstaker i en mindre virksomhet.

Hvordan skal virksomheten din forholde seg til alt som skjer?

Hva om konkurrentene dine er flinkere til å utnytte mulighetene?

Hva slags grep kan det være lurt å ta?

Per Axel Aamot, sjefingeniør i Computas. Foto: Computas

– Det som er sikkert, er at man ikke har råd til å ignorere utviklingen – og simpelthen anta at det man har gjort tidligere er godt nok, sier sjefingeniør i IT-konsulentselskapet Computas, Per Axel Aamot. 

For å hjelpe deg med å forstå og navigere i dette teknologiske landskapet, har Digital Norway, i samarbeid med Computas, utviklet en helt ny veiviser på temaet.

– Få klarhet i hvor du bør starte

Kurset, «Teknologi­plattformer og digital omstilling», gir en oversikt over hva som skal til for å sette sammen en velfungerende teknologiplattform.

Samtidig handler det om hvordan en må jobbe med organisering og arbeidskultur for å gjennomføre en vellykket, digital omstilling – til en datadrevet virksomhet som er smidig i møte med en verden i stadig raskere endring. 

Marie Willumsen, leder for innsikt og analyse i Digital Norway.

– Kurset er for dem som kjenner på at det er for stor avstand mellom utviklingen som skjer og sin egen tekniske plattform, og som ønsker å ta digitaliseringen til neste nivå, sier Marie B. Willumsen, leder for innsikt og analyse i Digital Norway, og prosjektleder for veiviseren. 

– Mange virksomheter opplever at de ikke er godt nok rigget for å kunne ta i bruk kraften av all data de har, og gripe mulighetene som kommer med ny digital teknologi. Vi håper at kurset kan bidra med klarhet i hva man bør fokusere på og hvor man kan starte, sier hun.

Omstilling i møte med sterke krefter

Når teknologien og mulighetsrommet endrer seg, har det ofte store ringvirkninger. For eksempel: 

  • Kunder får nye forventninger til produkter og tjenester
  • Arbeidsoppgaver kan løses mer effektivt eller automatiseres
  • Tjenester kan leveres på helt nye måter, eller en kan levere helt nye tjenester
  • Nye lover og regler kommer på plass for å passe på at grunnleggende rettigheter ivaretas 

Det er gjerne i møte med slike drivkrefter at en virksomhet innser at de må ta grep for å fornye seg. Og nå føles det som at tempoet er blitt skrudd opp. Da er dette viktigere å ta på alvor enn noensinne før. 

– Hvis man ikke forholder seg til det, kan det ha flere konsekvenser. Hvis man er i en konkurranseutsatt posisjon, vil konkurrentene kunne få et fortrinn og være i stand til å levere bedre eller billigere tjenester. Det kan også bli vanskeligere å tiltrekke seg eller beholde den kompetansen man ønsker i virksomheten, sier Aamot i Computas. 

De han håper at vil ta det nye kurset, er dem som lurer på hvordan markedet deres vil se ut om to-tre år – og hva de bør gjøre i mellomtiden for å bli bedre rustet til å håndtere det. Og hva de kan gjøre underveis for å både håndtere og utnytte endringene som kommer til virksomhetens beste. 

For eksempel for å kunne møte kundenes nye forventninger, samarbeide bedre med leverandører og partnere, effektivisere arbeidsprosesser og være i stand til å skalere virksomheten både teknisk og organisatorisk.

– Alle kjenner til digitaliseringsprosjekter som har feilet, men vi må likevel ikke ha berøringsangst og bli redde for å gå i gang. Min erfaring er at de som lykkes best med digitalisering er de som klarer å tenke stort, men samtidig starte smått – uten å gape over for mye med en gang, sier Aamot. 

Om kurset

«Teknologi­plattformer og digital omstilling» er en ny veiviser for deg som ønsker å lære om hvordan virksomheten din kan fornye teknologiplattformen sin – og være bedre rustet til å ta i bruk ny, digital teknologi for å effektivisere virksomheten.

Veiviseren er et gratis, digitalt kurs som gjennomføres på 1-2 timer. Du lærer blant annet om datadrevet arbeid, forankring i arbeidskulturen, teknologivalg og teknologianskaffelse. 

Kurset er spesielt rettet mot deg som …

  • er leder, beslutningstaker eller IT-ansvarlig i en virksomhet
  • føler at virksomheten ikke er godt nok rigget til å utnytte mulighetene i digital teknologi
  • sitter med gamle løsninger og teknisk gjeld og føler dere må starte litt på nytt

Kurset er utviklet av Digital Norway i samarbeid med Computas. 

Du kan ta veiviseren her – helt gratis!

Som å pusse opp et hus

Så hvor er det en skal starte? Kurset gir et overblikk over hva som bør komme på plass, både teknisk og organisatorisk. Det dekker temaer som datadrevet arbeid, smidig organisering og teknologianskaffelse.

Konkret hva som er løsningen, og beste vei fremover, vil likevel være unikt for hver enkelt virksomhet. Det er en av årsakene til at ledelse, organisering, tankegang og arbeidskultur er viktige forutsetninger for suksess. Til forskjell fra at det bare handler om å «kjøpe riktig lisens», som Aamot sier det. 

En må tenke helhetlig og forankre dette bredt i virksomheten – langt utover bare IT-avdelingen. 

– Dette berører ikke bare IT, men også menneskene som skal bruke systemene, kundene dine, og partnerne dine. Selvfølgelig vil teknologi spille en rolle, men dette handler like mye om kultur, mennesker og kompetanse, sier han. 

Digitalisering bør heller ikke være begrenset til å «sette strøm på papir», mener Aamot. 

– Vi skal ikke nødvendigvis bare automatisere eller effektivisere eksisterende arbeidsprosesser. I stedet er det kanskje behov eller muligheter for å jobbe på helt andre måter. Det gjelder å få til denne helhetlige tankegangen, samtidig som en har en steg-for-steg-tilnærming i gjennomføringen. 

– Du skal i alle fall ikke begynne med store IT-investeringer. Det vil sannsynligvis være helt feil ende å starte i, og du mister muligheten til å justere kurs etter hvilke erfaringer du gjør deg på veien, advarer han. 

Han foreslår i stedet å tenke på dette som å pusse opp et hus som du samtidig skal bo i. 

– Da tar du ett rom om gangen. Så kan du fortsette å bo der mens du pusser opp, og underveis kommer du til å lære, forbedre deg, og se hva du trenger og hva du skal prioritere for å komme videre. 

– Prosjektet trenger noen fanebærere 

Å få med noen interne «fanebærere» – utenom dem som jobber med IT – er en nøkkel til å lykkes med digital fornyelse og omstilling, tror Aamot. Disse kan inspirere andre ved å vise frem mulighetene. 

– Sats på å utvikle noen enkle MVP-er som gir raske resultater, sier han. 

MVP er kort for Minimum Viable Product, eller «enkleste brukbare produkt» på norsk. Dette er ikke det samme som en prototype, men noe som har livets rett etterpå og som kan videreutvikles. En MVP gir også en fin mulighet til å teste produktet og få bedre brukerinnsikt, påpeker Aamot.

– Få til noen slike løsninger, og fortell om det internt når dere har klart å oppnå noe. Det kan gi inspirasjon og skape en selvforsterkende effekt. Når flere ser potensialet, kan det skape entusiasme og lekelyst, og åpne opp et innovasjonsrom, sier han. 

Potensialet er imidlertid størst når en først har fått på plass en solid digital grunnmur – der virksomheten ikke minst er blitt bedre rigget til å tilgjengeliggjøre dataene sine. 

– Et spennende mulighetsrom for nyskaping, modernisering og innovasjon oppstår når kunder, brukere og ansatte får tilgang til gode og oversiktlige data, som det er lett å bruke. Da kan man i neste omgang også koble på maskinlæring og andre typer KI-verktøy. Men det krever oversikt over datakvalitet, solid forankring og internt eierskap. 

Mulighetene er mange. Da gjelder det aller først å få overblikket – og å gjøre ting i riktig rekkefølge. 

– For å sikre adopsjon, redusere risiko og skape entusiasme er det viktig å stake ut en god retning og komme i gang på en god måte. Det er veldig gøy når kundene begynner å se verdien av dette. Det er noe av det beste jeg opplever i min jobb, sier Aamot.