Verdifull praksis med samfunnsnytte

Noen av årets sommerstudenter på besøk hos Teknisk Museum, en av årets samarbeidspartnere.

Årets sommerstudenter skal jobbe med fire ulike prosjekter som fokuserer på samfunnsnytte og anvendelse av kunstig intelligens. Computas’ samarbeidspartnere Utlendingsdirektoratet (UDI), TV-aksjonen og Teknisk Museums er oppdragsgivere og gir studentene muligheten til å jobbe med reelle og meningsfulle problemstillinger.

Utlendingsdirektoratet er en av Computas’ kunder som selv har fokus på erfaringsmangfold og arbeidserfaring for nyutdannede. De har gitt Computas’ sommerstudenter i oppdrag å utvikle en løsning for et smartere og mer brukervennlig søk i Landdatabasen. Basen er avgjørende for å kunne gjøre informerte beslutninger i saker som omhandler asyl og innvandring. 

Team Landinfo: Mikkel Ofrim, Mats Aksnessæther, Caroline F. N. Nersnæs, Idunn Stabell og Karl Martin Helset.

Computas har også gjennom flere år vært en nær samarbeidspartner med TV-aksjonen. En årlig, riksdekkende norsk innsamlingsaksjon til veldedige formål, som har blitt arrangert siden 1974. Årets mottakerorganisasjon er Barnekreftforeningen, og aksjonen skal hjelpe barn rammet av kreft og andre alvorlige sykdommer.

Studentene skal i sommer få bryne seg på to ulike løsninger for TV-aksjonens administrasjon – en nettside som skal forenkle deling av bilder og digitalt materiell, og en AI-basert kommunikasjonsassistent som skal støtte TV-aksjonens ansatte i å raskt formulere svar på spørsmål og henvendelser. 

Den siste gruppen skal jobbe med en løsning for Teknisk Museums IKT-utstilling I/O. Her skal de videreutvikle et AI-spill som ble utviklet av sommerstudenter i Computas tilbake i 2020, og som siden har vært en populær attraksjon ved museet. Dette inkluderer å utforske om nye algoritmer kan gjøre spillet mer utfordrende, at det støtter flere språk enn norsk, i tillegg til mulig ny funksjonalitet som flerspiller-modus, toppliste osv.

Team Teknisk Museum: Andreas R. Berg, Jamila Mehmandarova, Caroline S. Alvær, Sondre F. Andersen, Victoria Kallerud og Alex Makassiouk (ikke på bilde).