4 tips for god forvaltning av ideer ved hjelp av Jira Product Discovery

God forvaltning av ideer i en virksomhet er en suksessfaktor for innovasjon, og det er også et grunnlag for hvilke strategiske satsninger som prioriteres. I tillegg er oppfølging av ideer og tilhørende tiltak en svært viktig motivasjonsfaktor for ansatte i virksomheten. En opplevelse av å se egne ideer bli grundig vurdert og eventuelt prioritert kan styrke lojaliteten og tilhørigheten for de ansatte. Atlassian har lansert et produkt som effektivt bistår arbeidet med å ta i mot innmeldte ideer, vurdere disse på en systematisk måte og senere i prosessen beslutte tilhørende tiltak. Jira Product Discovery er et kraftig verktøy som hjelper virksomheter med å utforske, validere og prioritere nye funksjoner og videreutvikling av produkter. Så hold på hatten, vi skal nemlig se nærmere på hva Jira Product Discovery er og hvordan du kan dra nytte av det i din produktutviklingsprosess!

Jira Product Discovery tilbyr et helt nytt grensesnitt for å håndtere forvaltning av ideer med minimalt behov for konfigurasjon. Nye informasjonselementer (felter) kan legges til og fjernes av brukerne direkte ved behov, og det er enkelt å sette opp ulike visninger der utvalgte felter trekkes fram og vektlegges. Det gir en transparent måte å prioritere knappe ressurser på, og den systematiske arbeidsflyten i verktøyet støtter opp om prosessen med å ta strategiske valg rundt hvilke ideer som er verdt å satse på. For å ha et godt beslutningsgrunnlag for utvelgelse av ideer anbefales det å knytte egne analyser, uttalelser eller kilder på nettet opp mot de enkelte ideene som “innsikt” i verktøyet.

Idéjakten — et kontordrama i fem akter

Akt I: Idéens fødsel

(Scene: Et moderne kontorfellesskap med et møterom som er avsatt til et to timers arbeidsmøte. Deltagerne er samlet for å diskutere produktutvikling. Lederen, Karianne, er dypt fokusert på et whiteboard i Confluence.)

Karianne: Velkommen, alle sammen! Vi har en spennende reise foran oss, nemlig fire trinn for suksess i produktutvikling. Idégenerering er første steg, så la oss høre de kreative forslagene som er samlet inn!

(Arbeidsgruppa begynner å kaste ut ideer)

Jørgen: Hva med en app for virtuelle ferieopplevelser?

Kjellaug: En plattform for bærekraftige produkter?

Tormod: En AI-drevet assistent for bedriftsledere?

(Teamet lager visninger og legger inn felter i Jira Product Discovery for ideene, med tilhørende målgrupper, problemstillinger og forventet verdi.)

Akt II: Dataens dybde

(Scene: Teamet er nå dypt engasjert i funn fra markedsundersøkelser, brukertesting og intervjuer. Gruppa analyserer dataene og diskuterer innsiktsarbeidet.)

Kjellaug: Dataene viser at folk er opptatt av bærekraft. Det kan være en viktig vei å gå.

Jørgen: Brukerne synes å trenge en mer personlig tilnærming. Kanskje AI-assistenten kan tilpasses individuelt.

Tormod: Jeg tror vi er på rett spor, men vi må prioritere riktig. Jeg legger inn innsikten vi har samlet om ideene i det nye favorittverktøyet vårt!

Akt III: Prioritering og planlegging

(Scene: Teamet bruker Jira Product Discovery for å rangere og prioritere ideene. De planlegger nøye og setter mål for utviklingsarbeidet.)

Karianne: Idégenerering og datainnsamling har gitt oss verdifull innsikt. Nå må vi velge våre mål med omhu! Jeg synes spesielt at den grafiske visningen av “impact vs. effort” gir oss et godt beslutningsgrunnlag.

Kjellaug: Jeg tror vi bør prioritere bærekraftsplattformen først.

Jørgen: Og deretter kan vi fokusere på AI-assistenten for ledere.

Tormod: Ja, la oss lage en tidsplan og fordele ressursene riktig gjennom tilknyttede oppgaver i Jira Software.

Akt IV: Veien til suksess

(Scene: Noen måneder senere. Arbeidsgruppa følger nøye med på tidsfrister og måloppnåelse. De overvåker utviklingen av produktene gjennom epics og tasks i Jira Software)

Karianne: Vi er på vei til suksess. Vi må holde oss til planen og sørge for at vi når målene våre.

Kjellaug: Bærekraftsplattformen er lansert, og tilbakemeldingene er positive.

Jørgen: AI-assistenten er også i rute, og den tilpasses innmeldte brukerbehov.

Tormod: Vi har unngått produktfiasko og står foran en suksesshistorie.

Akt V: Triumfen

(Scene: Produktene er vellykkede og kundene er fornøyde. Arbeidsgruppa feirer triumfen.)

Karianne: Vi har vunnet kundenes hjerter og framgang i markedsandeler!

Kjellaug: Ja, vår produktutviklingsreise har virkelig vært en suksesshistorie.

Jørgen: Takket være Jira Product Discovery, vårt pålitelige verktøy, som hjalp oss med å ta styringen.

Tormod: Vi har funnet vinneroppskriften som skal brukes framover!

(Dramaet avsluttes med triumferende heving av kaffekoppene, musikken fra sluttscenen i Rocky strømmer ut fra Spotify på PC-høyttaleren, og gjengen feirer suksessen.)

Oppsummerende tips

  1. Bruk en formel for innvirkning (impact) for å prioritere ideene dine

En “impact score” lar deg få et raskt overblikk over anslått verdi for hver av ideene basert på vektede tall for f.eks. innsats, mål og produktområde. Dette lar arbeidsgruppa prioritere ideene som vil gi størst gevinst gjennom en datadrevet avgjørelse.

2. Bruk “roadmap” for å kommunisere produktplanen

En god måte å visualisere planleggingen på er å ta i bruk roadmap der ideene markeres med “nå”, “neste” eller “senere”. Teamet kan da synliggjøre hva som skal prioriteres først for å oppnå ønskede mål, og den samme oversikten kan brukes aktivt i kommunikasjonen utad for å holde interessentene informert. Fokuser på verdi framfor resultat i planleggingsfasen!

3. Bruk den grafiske visningen av innvirkning & innsats for visualisering

Skjermbildet lar deg raskt sammenligne ideer langs to akser for å identifisere gode produktinvesteringer og potensielle gevinstområder.

4. Bruk leveransefunksjonalitet i verktøyet for å knytte ideer opp mot konkrete arbeidsoppgaver i Jira Software.

Knytning av ideer opp mot implementasjonsoppgaver i Jira Software gir arbeidsgruppa gode muligheter til å følge framdriften direkte fra Jira Product Discovery.

Til slutt, lykke til med idéforvaltning og produktutvikling!


4 tips for god forvaltning av ideer ved hjelp av Jira Product Discovery was originally published in Compendium on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.