Smidig samarbeid med Jira Work Management

Visste du at det nå har blitt svært mye enklere å bruke Jira for team innen HR, Marked, Finans og lignende? Mange forbinder Jira kun med utviklingsteam, og synes det er tungvint å bruke for andre. Dette er en myte — det nyutviklede konseptet Jira Work Management er svært enkelt og intuitivt, med et rent og ryddig brukergrensesnitt. Nå kan hele bedriften samarbeide i Jira!

Oppgaveoversikt i Jira Work Management med inline redigering

Hva kan jeg gjøre i Jira Work Management?

Dette er et verktøy som lar team håndtere alle sine arbeidsmål og oppgaver, helt fra de oppstår til de er ferdige. Interne team som Salg og HR får ofte henvendelser fra resten av organisasjonen via mange kanaler, som epost og chat, og det er vanskelig å holde oversikt over hva som skal gjøres når, hva som har prioritet og hvem som trenger å holdes oppdatert.

Jira Work Management gir resten av organisasjonen tilgang til teamets tjenester via enkle skjema der all relevant informasjon kan legges inn og mye fram-og-tilbake dialog kan reduseres. Disse skjemaene designes kjapt vha drag og drop og kan enkelt vedlikeholdes av teamet selv. Slutt er tiden hvor et plundrete brukergrensesnitt hindret andre enn utviklere fra å føle seg hjemme:

Skjemadesign for å legge inn henvendelser og nye oppgaver til teamet

Alle oppgavene i teamet er oversiktlig samlet og kan vises både som en liste, i en kalender med uke, måned og kvartal, som tidslinjer/Gantt diagram eller på en oppgavetavle med arbeidsflyt og status. Avhengigheter mellom oppgaver gjør det klart hva som kan startes og hva som må vente.

Tidslinjevisning av aktiviteter og oppgaver

Dette gjør det enkelt å holde oversikt over ansvar, oppgaveflyt og status og kan spare teamet for mange unødvendige møter for å få klarhet i fremdrift og planer. I tillegg kan det synliggjøres utenfor teamet for alle som trenger å følge med. Nye oppgaver kan legges inn rett fra hver oversikt.

Oppgavetavle med arbeidsprosess og status.

Sats på smidigere teamarbeid

En forutsetning for smidig teamarbeid er at alt arbeid er synlig. Jira Work Management gir teamet rikelig med mulighet til å ikke bare synliggjøre det pågående arbeidet, men også legge fornuftige planer som er tilpasset kapasiteten til enhver tid samt styre inntaket av nye oppgaver i teamet. Et markedsteam kan f.eks. planlegge kampanjer, holde oversikt over fremdriften, ta seg av henvendelser om hjelp fra resten av organisasjonen og informere alle interessenter på ett og samme sted. Frister er lett tilgjengelige i kalenderoversikten hvor ett klikk på oppgaven tar deg rett inn til detaljene.

Skulle du ha behov for å hindre innsyn i informasjon av sensitiv art kan enkeltoppgaver låses slik at kun spesifikke brukere kan se dem.

Kontinuerlig forbedring er et grunnleggende tankesett i alt smidig arbeid, og da er gode data om hvordan arbeidet faktisk flyter viktig input. Jira Work Management lar deg skreddersy arbeidsflyt og tar rede på det datagrunnlaget teamet trenger for å evaluere egen innsats og forbedre måten de jobber på. Dynamiske rapporter og dashboard lar deg oppdage flaskehalser og sette inn tiltak der de beviselig har effekt.

Mer tid til skapende arbeid

En annen viktig tese i smidig arbeid er å maksimere arbeid du ikke gjør. Unødvendige manuelle operasjoner og leting etter informasjon spiser tid som kan brukes på mer verdifullt arbeid. Jira Work Management kommer med et helt bibliotek av ferdige automatiseringsregler for typiske arbeidssituasjoner; alt fra on- og offboarding av ansatte, sikring av konfidensiell informasjon, tilbakemelding til innsendere av henvendelser hvis vedlegg mangler, godkjenning fra de riktige personene i en arbeidsflyt, etc. Dette kan også integreres med andre verktøy som Slack og MS Teams slik at viktige varsler kommer ut i de rette kanalene.

Smart Links lar deg se levende data fra andre verktøy rett i arbeidsoppgavene, som Salesforce kontoer, Google Sheets regneark, Figma, Dropbox og et trettitalls andre vha. enkel klipp og lim av url og lar deg hoppe rett til kilden. Mindre tid bortkastet på søk og leting.

Smart Links i Jira Work Management saker lar deg se mer enn bare en url

Enkelt å komme i gang med

Jira Work Management er designet for vanlige folk i alle funksjoner i en virksomhet som trenger å kjøre prosjekter og prosesser eller bare holde styr på sine daglige oppgaver. Du kommer enkelt i gang med en gratis skylisens for opp til 10 brukere og 2GB lagringsplass. Alle oppdateringer og ny funksjonalitet blir kontinuerlig tilgjengelig uten å tenke på oppgradering. For større team gir en betalt plan deg tilgang til alle funksjoner med prising per bruker slik at du aldri betaler for flere enn de du faktisk trenger.

Sving innom Atlassians Jira Work Management og du er i gang med en enklere og morsommere arbeidshverdag i løpet av få minutter!


Smidig samarbeid med Jira Work Management was originally published in Compendium on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.