Visste du at det er mulig å få oversikt over Jira-prosjektene hos dere?

Visste du at du kan få full oversikt over Jira-prosjektene?

Alle virksomheter ønsker god porteføljestyring og oversikt over prosjektene som gjennomføres. Jira inneholder heldigvis en modul som gir deg et visualisert totalbilde av framdriften, og den vil hjelpe deg med å planlegge prosjekter og produktutvikling. Modulen heter Advanced Roadmaps og er en superhelt som aggregerer informasjon fra alle Jira-prosjektene eller et utvalg av dem. Framdrift og status blir synliggjort samtidig i et oversiktsbilde, og du kan dykke ned i detaljer om epics, oppgaver eller deloppgaver i hvert eneste prosjekt. Og det stopper ikke der! Avhengigheter mellom prosjekter, tidslinjer og ressursallokering vil også synes tydelig, og dermed kan prosjektporteføljen styres på en effektiv måte gjennom datadrevne beslutninger. Og dette vil igjen gi et godt underlag for kommunikasjonen med de ulike interessentene. Det er verdt å merke seg at Advanced roadmaps krever Premium-lisens av Jira hos leverandøren Atlassian, men at det kan testes ut gratis i en måned.

Scenarier i Advanced Roadmaps — en dramatisering i en akt

Scene: En travel prosjektlederavdeling. Teamet er opptatt med å håndtere et stort, tverrfunksjonelt prosjekt. Bekymringer og behov spinner rundt i rommet, og interessentene er i konstant konflikt.

Karakterer:

  • Jørgen: Prosjektleder
  • Karianne: Tverrfaglig koordinator
  • Vidar: Interessentrepresentant

(Jørgen, Karianne og Vidar står rundt et bord med prosjektplaner og dokumenter)

Jørgen: (ivrig) Vi må finne en måte å tilpasse planen til ulike målgrupper. Dette prosjektet er så komplekst!

Karianne: (rastløs) Du har rett, Jørgen. Bekymringer og behov varierer helt vilt mellom de ulike interessentene. Vi må finne en måte å skape visjoner på som appellerer til hver enkelt.

Vidar: (mistenksom) Hør, jeg trenger visjoner som fokuserer på spesifikke problemområder. Det er det viktigste for meg.

Jørgen: (smilende) Frykt ikke, Vidar! Vi har verktøyene som trengs. Våre filtre- og visningsinnstillinger i Jira lar oss skape skreddersydde scenarier i Advanced Roadmaps som fremhever akkurat det du trenger å se.

Karianne: (hemmelighetsfull) Vi kan til og med lage en visning som viser enkelte teams arbeid. Tenk deg det! Et scenario med dedikasjon og fokus!

Vidar: (entusiastisk) Det høres ut som en plan. Jeg vil ha den visjonen!

Jørgen: (mystisk) Men husk, planer er laget for å bli delt. Vi må kommunisere fremdriften og holde alle interessenter informert om hvordan prosjektet utvikler seg.

Karianne: (med et glimt i øyet) Og her kommer det noe spennende. Enhver visning av planen kan deles som en direkte lenke, vist på en Confluence-side med live-visning!

(Jørgen, Karianne og Vidar smiler lurt mot hverandre.)

Jørgen: (hemmelighetsfull) La spillet begynne!

Karianne: (smilende) Ja, la oss skape scenarier som gir interessentene trygghet for at alt går etter planen.

Vidar: (nysgjerrig) Dette blir en reise jeg sent vil glemme. La oss skape vår egen virkelighet gjennom scenario-funksjonaliteten!

(Spenningsmusikk spilles mens karakterene forbereder seg på å skape scenarier i Jira-prosjektene og dele dem med interessentene)

Sluttscene:

Advanced Roadmaps tar oss med på en reise der scenarier blir til prosjektplaner og prosjektet blir et verktøy for å oppnå forretningsmål. Men hvilke hemmeligheter lurer bak disse scenariene? Og vil prosjektet lykkes eller styrte i kaos? Følg med når dramaet utfolder seg i en prosjektportefølje der ingenting er så smidig som det kan se ut!

Funksjonalitet

Advanced Roadmaps har en del funksjonalitet som kan hjelpe deg med å planlegge og administrere komplekse prosjekter. Vi skal nå se nærmere på de heteste sidene ved verktøyet:

  • avhengigheter
  • scenarioplanlegging
  • kapasitetsplanlegging

Avhengigheter

Verktøyet lar deg visualisere og holde styr på avhengigheter mellom oppgaver fra forskjellige prosjekter. Du kan koble sammen oppgaver for å opprette et såkalt avhengighetstre og identifisere kritiske oppgaver som kan stikke kjepper i prosjekthjulene dine. Visualisering og forståelse av avhengigheter er nemlig avgjørende når prosjekt- eller programledere skal ta magiske beslutninger. Og hold på hatten, for det er nemlig slik at når avhengighetene er grundig kartlagt at teamet har best mulighet til å tilpasse seg og planlegge alternative løsninger.

En avhengighet kan være innkommende eller utgående, og det vises til og med når et problem blokkerer andre problemer og samtidig hvilke saker som bør prioriteres for å sikre at prosjektfesten kan fortsette!

Scenarioplanlegging

Du kan simulere at du har en spåkule ved å legge inn flere scenarier og dermed utforske ulike alternativer for prosjektet. Som en prosjektguru kan du dermed sammenligne scenarier side ved side for å evaluere innvirkningen på tidslinja, ressursene og avhengighetene.

Advanced Roadmaps fungerer dermed som et sandkassemiljø for Jira-prosjektene, og du kan bruke scenarier til å utforske alternative veier til milepæler eller prosjektfullføring. Planlegging med forskjellige scenarier lar deg planlegge på en fleksibel måte. Du kan for eksempel gå ut ifra en rolig seilas, planlegge for stiv kuling eller være forberedt på noe midt i mellom.

Prosessen med å planlegge deler av arbeidet innebærer gjerne antagelser som hver og en kan gi en dominoeffekt på planen din. Funksjonaliteten for scenarier hjelper deg altså med å vurdere og planlegge for virkningen av mulige utfall. Så ta på deg regissørhatten og lag ditt eget prosjektdrama hvis du tør!

Det mystiske kapasitetsmysteriet

Et team var dypt begravd i arbeidets engasjement, men en avgjørende hemmelighet lå i skyggene — kapasiteten deres. Kapasiteten var nemlig nøkkelen til det mystiske puslespillet, en viktig ledetråd for å avsløre teamets sanne evner til å fullføre oppgaver innenfor en bestemt tidsramme. Men nå var kapasiteten begrenset, og den mystiske risikoen truet hele prosjektet.

Team- og prosjektlederne forsøkte å løse saken og spore opp kapasiteten. De undersøkte nøye teamets tilgjengelighet, ressursallokering og prioriteringer i jakten på sannheten. Men de visste at det fantes forskjellige metoder for å måle kapasitet — noen brukte tidsbaserte metoder som dager og timer, mens andre hadde et hemmelig våpen kalt “story points” for å vurdere innsatsen som trengtes. Hva var hemmeligheten bak de forskjellige metodene?

Spor etter kapasiteten ble til slutt funnet i de dypeste avkrokene i Advanced Roadmaps! Det utrolige verktøyet kunne avsløre sannheten og gi svar til både Scrum- og Kanban-teamene. Kapasitetsplanlegging ble avslørt som en avgjørende komponent, men en annen gåte dukket samtidig opp. Sprint-planleggingen, en eksklusiv seremoni hos de smidige grupperingene, skjulte faktisk enda flere mysterier. Den tillot teamene å tildele arbeid til hver sprint, sette leveringsdatoer og milepæler basert på kapasiteten deres. Men hva skjedde når sprintene var overbooket og kapasiteten truet?

Kun de mest observante detektivene vil kunne løse gåten og finne ut hva som skjedde med kapasiteten. Og kun de modige vil våge seg lengre inn i Advanced Roadmaps for å finne ledetråder og løse flere mysterier som venter. Klarer du å finne kapasitetens skjulte sannhet? La jakten begynne!

Oppsummering

Advanced Roadmaps i Jira gir deg oversikt over prosjektporteføljen og hjelper deg med å planlegge og administrere komplekse prosjekter ved å visualisere avhengigheter, muliggjøre scenarioplanlegging, kapasitetsplanlegging og tilby skreddersydde visninger:

  • Avhengigheter: Visualiser og administrer avhengigheter mellom oppgaver i forskjellige prosjekter for å identifisere kritiske oppgaver og planlegge alternative løsninger.
  • Scenarioplanlegging: Lag flere scenarier for å utforske ulike alternativer og evaluere innvirkningen på tidslinja, ressursene og avhengighetene.
  • Kapasitetsplanlegging: Estimer teamets evne til å fullføre arbeidet innenfor en bestemt tidsramme, vurder risiko og prioriter opp mot andre prosjekter.
  • Visninger: Lag skreddersydde visninger for å møte ulike interessenters behov og lagre visningsinnstillingene for enkel tilgang.


Visste du at det er mulig å få oversikt over Jira-prosjektene hos dere? was originally published in Compendium on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.