Computas Danmark er tildelt rammeavtalen SKI 02.06 om standard programvare og tjenester for offentlig sektor

Pressemelding 11.05.22

SKI (Staten og Kommunernes Indkøbsservice) har inngått en avtale med Computas Danmark om SKI 02.06 Standardprogramvare og relaterte tjenester. Etter avtalen kan det kjøpes programvare og ytelser innenfor nedenstående område.

Med SKI 02.06 avtalen, er Computas glade for at kunne understøtte offentlige kunder med erfaring, kunnskap og i forbindelse med innkjøp av følgende standardprogramvare og ytelser:

  • Atlassian, herunder Jira software, Confluence og Service management 
  • Elastic Search
  • Cloud data warehouse løsninger med SharkCell Suite og BigQuery
  • Etablering, drift og rådgivning innenfor Google Cloud Platform 
  • Undervisning og trening innen Google Cloud Platform, Vertex AI, og Kubernetes

Med SKI 02.06 ser Computas frem til muligheten til å nå ut til flere danske offentlige organisasjoner, og hjelpe dem med å forenkle innkjøpsprosessen av IT-standardprogramvare.

Med SKI 02.06, er Computas et skritt nærmere å innfri ambisjonene for 2022

CEO i Computas, Frederik Brøns, er svært glad for den nye SKI avtalen, som er et ledd i strategien om å innta positionen på det danske marked, som et hybrid konsulenthus, hvor programvareutvikling og rådgivning går hånd i hånd. 

Med SKI 02.06, er vi nå klare til å ta neste skritt i vår ambisiøse vekstplan for 2022, hvor vi har et stort fokus på å komme inn i den offentlige sektor og akselerere digitaliseringen innenfor software- og cloudtjenester for å kunne tilby fremtidens offentlige løsninger og infrastruktur – til nytte for samfunnet” uttaler Computas’ danske direktør om den nye avtalen.

På norsk hjemmebane står Computas sterkt i offentlig sektor med kunder som Politiet, Helsedirektoratet, NAV og en rekke andre offentlige institusjoner. Disse referansene kan, med den nye SKI avtalen, nå bidra til å sikre flere offentlige kunder i det danske markedet.

Vi har et bredt spekter av erfaringer fra Norge og offentlige sektor, som vil komme til stor nytte for de offentlige institusjonene i Danmark. I våre nordiske naboland, er de på mange områder lengre fremme når det gjelder implementering av skyløsninger. Slik vi ser det må fremtidens  programvareløsninger være  brukervennlige, dvs. tilgjengelig for både unge og eldre borgere. I tillegg skal de bygges på en moderne skyinfrastruktur som kan håndteres og vedlikeholdes av flere leverandører. Her er SKI 02.06-avtalen et stort første skritt for oss når det gjelder å gå inn som offentlig partner, sier Computas’ danske direktør.

Som Premier Google-partner vil Computas Danmark utfordre eksisterende skyleverandører som har fokusert tungt på offentlig sektor. «Vi har en ambisjon om å utfordre «monopolet» innenfor skyplattformer og sikre åpenhet og frihet i valg av teknologileverandører. Multisky er en realitet for fremtidens organisasjoner, og publikum må tilpasse seg det, sier Computas’ danske direktør.

Les mer om SKI 02.06 avtalen her

Vil du vite mer?

Ta kontakt med

Nikolaj Elniff Larsen