Computas første nordiske selskap med spesialisering på Google Cloud

Spesialiseringen innenfor App Development er oppnådd på bakgrunn av antall sertifiserte Cloud Architects og Cloud Engineers. I tillegg kreves det dokumenterte leveranser til kunder på utvikling av løsninger på Google Cloud Platform, og en grundig evaluering av disse fra Google. Computas kan vise til en rekke prosjekter basert på denne teknologien, blant annet hos Aker Solutions, Hafslund og Brønnøysundregistrene.

– Spesialiseringen er et viktig signal å sende markedet om at vår ekspertise på sky er helt i front, sier administrerende direktør i Computas, Trond Eilertsen.

– Vi ser at stadig flere av våre kunder etterspør vår ekspertise på multicloud. De ønsker å benytte seg av en kombinasjon av flere skyplattformer, og vi har flere oppdrag som krever denne kompetansen, både i offentlig og privat sektor, forteller han.

Eilertsen understreker at Computas også satser videre på andre skyplattformer, som Microsoft Azure. Selskapet er Microsoft Gold Partner.

«These organizations have gone through a rigorous assessment, employ certified technical experts, and have demonstrated customer success in their areas of specialization.» Google om partnere som oppnår spesialisering

Har jobbet med kunstig intelligens siden 80-tallet

Computas har siden sin oppstart i 1985 jobbet med kunstig intelligens og ekspertsystemer. Eilertsen legger ikke skjul på at det er en spennende tid der selskapets kompetanse og erfaring har fått fornyet aktualitet i kombinasjon med skyteknologi, bigdata og IoT.

– Etterspørselen etter ekspertise på skyteknologi varierer fra kunder som ønsker å flytte eksisterende løsninger ut i skyen til kunder som ønsker å utvikle helt nye, innovative løsninger som tar i bruk kunstig intelligens, maskinlæring og automatisering, noe skyplattformene er spesielt tilrettelagt for. Nettopp disse mulighetene gjorde det tidlig interessant for Computas å satse på å bygge et fagmiljø rundt skyteknologi, og gjør det svært interessant å fortsette investeringer og satsninger på dette feltet, avslutter han.