Computas klatrer på SHE Index

Konsulenter samarbeider under hackathon på computasdagen

Indeksen gjennomføres av SHE Community og EY i Norge og resultatene ble presentert på SHE Conference denne uken. IT-selskapet Computas er med i målingen for andre året på rad. Blant de 98 selskapene som har deltatt i årets måling, går Computas fra en 15.plass (2019) til en 13.plass, og forbedrer sin score fra 82 til 87 poeng av 100. Det plasserer dem godt over snittscore for IT-bransjen på 66 poeng. Helt på topp ligger Making Waves, Telenor og OBOS.

Ønsker flere kvinner innen teknologifag

– Det er hyggelig å få bekreftet at vårt målrettede arbeid med å skape en mangfoldig arbeidsplass gir resultater. Vi forventer av oss selv som selskap at vi skal ligge i toppsjiktet på en slik måling, sier Christine Langbråthen, HR-direktør i Computas. Hun legger ikke skjul på at hun allikevel er stolt av resultatet og av selskapets kvinneandel på over 30%, med kjønnsbalanse i topp- og mellomledelse.

– Det er ingen tvil om at det er færre kvinner innen fagområdene vi ansetter fra, som primært er teknologifag. Vi kjemper hver dag for å sikre at dyktige kvinner innen disse fagområdene skal vurdere oss som arbeidsgiver, sier hun. Hun legger også til viktigheten av å få flere kvinner til å velge teknologi som utdanning og karrierevei.

– Vår oppgave er å bevise i praksis at IT-bransjen er et sted der kvinner og menn likestilles, sier Langbråthen.

Mangfold etterspurt av kundene

Trond Eilertsen, administrerende direktør i Computas, mener likestilling og mangfold er en avgjørende faktor for selskapets vekst. 

– Vi vet at mangfold betyr noe – både for medarbeidertilfredshet og rekruttering, men også for å være en attraktiv samarbeidspartner og leverandør. Våre kunder verdsetter dette, forteller han.

– I tillegg ser vi på dette som et viktig samfunnsansvar vi har, og håper våre resultater på denne målingen er med å inspirere andre bedrifter i retning av mer mangfold og likestilling, avslutter Eilertsen.