Computas med rekordomsetning

Det ansatteide norske IT-selskapet Computas la nylig frem årsregnskapet for 2022. Det viser en betydelig omsetningsvekst på nye satsinger og lavt gjennomtrekk av ansatte. – Milliarden er innen rekkevidde, men det viktigste i årene fremover blir å beholde de flinke folkene våre og å utvikle nye talenter, sier Computas-direktøren.

Omsetningen i konsernet økte i 2022 til 713,3 millioner kroner, en vekst på 27 prosent fra året før. Resultatet før skatt endte på 21,3 millioner kroner, en nedgang fra 37,4 millioner i 2021. Computas fikk flere nye oppdrag i året som gikk og opplever stor etterspørsel av tjenester både i sin eksisterende kundeportefølje og fra nye kunder.

– Omsetningsrekorden skyldes langvarig målrettet arbeid med å etablere flere inntektstrømmer, blant annet som leverandør av skyplattformene til Google og Microsoft og videresalg av Atlassian-produkter. Det noe svakere resultatet sammenlignet med fjoråret, skyldes investeringer i disse nye områdene, inntak av mange nye ansatte og etablering av egen avdeling i Trondheim, sier administrerende direktør i Computas, Trond Eilertsen.

Kanonstart for Trondheim-satsing

I starten av 2022 etablerte Computas en egen konsulentenhet i Trondheim, og kort tid etter inngikk de en fireårig avtale med det Trøndelags-baserte nettselskapet Tensio. En avtale med en verdi opp mot 300 millioner kroner.

– Vi har store ambisjoner for Trondheim og kunne ikke fått en bedre start med en så stor, viktig og fremtidsrettet Trondheims-aktør som Tensio, sier Eilertsen.

Etterspørselen etter selskapets produkter og tjenester har økt betydelig gjennom 2022, og Eilertsen forventer at markedet vil øke ytterligere de nærmeste årene – både innenfor privat og offentlig sektor.

– Vi beveger oss nå fra investeringsfasen til en videre eskalering av det som til nå har vært nye satsningsområder. Til tross for et mer turbulent og usikkert marked, satser vi på videre vekst og har god tro på at vi vil lykkes også med å forbedre lønnsomheten. Det er store behov for avansert skybasert teknologi, bruk av stordata og ikke minst kunstig intelligens, fremover forteller han.

Kultur og ansatte viktigst

Selv om Computas nær har doblet omsetningen sin de siste fem årene, er Eilertsen mest stolt av sine medarbeidere og den kulturen som preger selskapet.

– Vi er et lag der skaperglede, brukernytte, samarbeid og integritet er i fokus. Det er driverne som gjør at våre 336 medarbeidere kommer på jobb hver morgen og blir her. For med en turnover på under syv prosent og svært gode resultater på medarbeiderundersøkelser, tror jeg vi er unike i vår bransje. Det gir oss også fornøyde kunder, sier Eilertsen.

Han forteller at Computas har lykkes godt med ambisiøse rekrutteringsmål det siste året.

– Vårt program og avdeling for nyutdannede, NXT, har blitt vår viktigste rekrutteringskilde. Vi har også hatt et eget sommerjobb-program i over 10 år, som har blitt ekstremt populært. Til årets program hadde vi nesten 400 søkere. Vi er opptatt av å opprettholde god kvalitet i programmet og tar fremdeles bare inn mellom 20-30 deltakere. Erfaringsmessig ender de fleste av disse opp som faste ansatte når de er ferdig med studiene sine, avslutter Eilertsen.