Computas og IKT-Norge oppfordrer IT-bransjen til å støtte TV-aksjonen

To menn foran spikersuppa en solrik høstdag

– Vi har støttet TV-aksjonen i flere år. I år synes jeg det er ekstra viktig å ta ansvar, fordi mange andre bransjer har tøffere økonomiske kår enn IT-bransjen som følge av covid-19. Havet er viktig for alt liv, og saken bør spesielt engasjere i kystnasjonen Norge, sier administrerende direktør i Computas, Trond Eilertsen.

Årets formål treffer godt på flere av FNs bærekraftsmål, blant annet Livet i havet.

– Vi er stolte av at IT-næringen bidrar til årets TV-aksjon. Nye teknologier, som f.eks. renseteknologi og bruk av sensorer, er ofte del av løsninger som ligger til grunn for nye bærekraftstjenester. Våre medlemsselskaper bidrar i stor grad til nå FNs bærekraftsmål, derfor er TV-aksjonen en god match, sier konst. administrerende direktør i IKT-Norge, Fredrik Syversen.

 

Ingen bidrag er for små

– Jeg synes denne oppfordringen er riktig å komme med, for jeg tror ikke alle tenker over at bedrifter kan gi et beløp til TV-aksjonen. Alle monner drar og ingen beløp er for små, fortsetter  Trond Eilertsen. Han forteller at ledere fra Computas deltok på TV-aksjonens næringslivsdugnad onsdag denne uken, hvor de ringte sitt nettverk i bransjen og oppfordret til å gi.

– Alle vi kontaktet var positive og flere valgte å gi et beløp umiddelbart.

– TV-aksjonen er tuftet på dugnadsånd og nå håper vi flere i vår bransje blir med på innsamlingen, sier Syversen.

 

Felles Spleis

Bedrifter som ønsker å gi til TV-aksjonen kan registrere seg her og få tilsendt faktura. Computas og IKT-Norge har også opprettet en felles digital bøsse der pengene går direkte til TV-aksjonen. Computas lovet å matche beløpet dersom målet om 10.000,- ble nådd.

– Dette beløpet har vi allerede nådd, så det er mulig vi må grave enda dypere i lommeboka for å stimulere til videre giverglede, avslutter Eilertsen.