Computas og UDI inngår langsiktig partneravtale

Computas blir UDIs leverandør av IT-utvikling og vedlikehold av digitale løsninger de neste fem til åtte årene. Mandag ble avtalen signert av Frode Forfang, direktør i UDI og Trond Eilertsen, administrerende direktør i Computas.

Avtalen innebærer leveranse av IT-utvikling og vedlikehold av systemløsninger og har en varighet på 5 år, med mulighet for inntil 3 års forlengelse.

– I konkurransen om de nye kontraktene har det vært viktig for UDI å finne partnere med god evne til å bygge og stadig forbedre utlendingsforvaltningens kompetanse, kapasitet og kultur for digitalisering, sier Dag Anders Brunstad, direktør for digitalisering i UDI.

Administrerende direktør i Computas, Trond Eilertsen, sier han setter pris på tilliten fra UDI.

– Vi ser frem til å støtte UDI med ekspertise og kapasitet i årene som kommer. UDI har et svært viktig samfunnsoppdrag, og vi er stolte over å kunne bidra med å realisere deres ambisjoner for fremtiden, sier han.

Meningsfullt oppdrag

Med den nye avtalen går UDI fra fire til to hovedleverandører. Computas og Twoday er de to hovedleverandørene og Computas har også med seg tre underleverandører; Webstep, KnowIT og Kantega. Eilertsen ser frem til samarbeidet.

– Både Twoday og våre underleverandører er selskap vi har erfaring med å samarbeide med i oppdrag. Tverrfaglig samarbeid med både kundens ansatte og andre leverandører er avgjørende for god digitalisering og vellykkede løsninger, avslutter han.

Avtalens totalverdi kan bli på 2,1 milliarder fordelt på de to hovedpartnerne, en av de største IT-selskapet noen gang har inngått. Eilertsen understreker at det viktigste alikevel er muligheten til å bidra med kompetanse der det trengs mest:

– Computas er et ansatteid selskap og vi går etter avtaler der vi vet at ansattes kompetanse kommer til nytte for kunden og for samfunnet. UDIs samfunnsansvar har stor aktualitet i en tid med krig og konflikt tett på Norge, og det gjør det ekstra meningsfullt for oss å bidra, sier han.